START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2015 r. na stronie rcl.gov.pl pod poz. 2316 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów

Zwracamy Państwa uwagę na fakt opublikowania w Dz. U. z dnia 24 grudnia 2015 r. na stronie rcl.gov.pl pod poz. 2190 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., podobnie jak ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1418).

Okrągły stół na temat pieczy zastępczej

Dnia 2 grudnia 2015 roku w Instytucie Spraw Publicznych odbyło się spotkanie Deinstytucjonalizacja Pieczy Zastępczej, w którym wzięła udział dr Magdalena Arczewska, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych.

Metryka - ogólnopolskie czasopismo prawnicze poświęcone prawu osobowemu i rejestracji stanu cywilnego

Wydawana od 2011 r., jest cenionym naukowym czasopismem prawniczym punktowanym m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo Metryka wydawane jest jako półrocznik. Średnio objętość numeru wynosi ponad 220 stron.

Legislacyjne nowości

Pragniemy wskazać Państwu na kilka aktów prawnych niezbędnych w codziennej praktyce orzeczniczej, jakie w ostatnim czasie opublikowane zostały na stronie rcl.gov.pl Oto pozycje Dzienników Ustaw wymagające uwagi: poz. 1800, 1801, 1804, 1805, 1809. Nadto pod poz. 1792 opublikowano jednolity tekst ustawy z 4 lutego 2011r. - Prawo prywatne międzynarodowe.

Trudności w wypełnianiu obowiązków w ramach postępowania wykonawczego wynikające z odmowy wykonywania przez kuratorów zawodowych zlecanych im wywiadów

Szanowni Państwo, wobec docierających do Zarządu Stowarzyszenia informacjach o różnej praktyce i trudnościach w wypełnianiu przez Państwo swoich obowiązków w ramach postępowania wykonawczego wynikających z odmowy wykonywania przez kuratorów zawodowych zlecanych im wywiadów w postępowaniu wykonawczym, co ma być konsekwencją braku w obecnie obowiązującym Regulaminie urzędowania sądów powszechnych przepisów § 259 i 260, w których upatrywano podstawę do ich zlecania, zdecydowaliśmy się zabrać w tej sprawie głos.

Konferencja Naukowa Praktyków Prawa "Nowe wyzwania w sprawach rodzinnych, a zasada dobra dziecka..."

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce jest jednym ze współorganizatorów Konferencji Naukowej Praktyków Prawa "Nowe wyzwania w sprawach rodzinnych, a zasada dobra dziecka. Perspektywy etyczne zawodów biorących udział w postępowaniu sądowym", która ma odbyć się w dniach 6-7 listopada 2015 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sądowe ABC - poradnik dla dziennikarzy

Mając na uwadze stałą możliwość kontaktu Państwa sędziów z mediami, przekazujemy do wiadomości materiał opracowany w tym zakresie na potrzeby dziennikarzy, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  [25]  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 

KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet