START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


  Informacja o uczestnictwie w konferencji "Alienacja czy dialog? Trzecia władza a społeczne poczucie sprawiedliwości"

W dniu 2 października 2013 roku w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie odbyła się Konferencja "Alienacja czy dialog? Trzecia władza a społeczne poczucie sprawiedliwości" połączona z prezentacją trzeciego z kolei raportu z obywatelskiego monitoringu sądów rejonowych i okręgowych realizowanego przez Fundację Court Watch Polska. W konferencji tej wziął udział sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń, który odczytał list Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego. Podczas Konferencji odbył się panel dyskusyjny.

  Członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Sędziów dla Nieletnich i Rodziny

W związku z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 3/2013 oraz ustaleniami podjętymi podczas Walnego Zgromadzenia z dnia 16.09.2013r., Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, iż od 2013 roku każdy członek Stowarzyszania Sędziów Rodzinnych w Polsce może indywidualnie ubiegać się o członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Sędziów dla Nieletnich i Rodziny (IAYFJM), a tym samym pokrywać opłatę składki członkowskiej ze środków własnych.

  Informacje Zarządu Głównego

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce uprzejmie informuję, że Walny Zjazd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 16. września 2013r podjął uchwałę o zmianie statutu w następujący sposób

  Program Walnego Zjazdu SSSR

Na podstawie § 25 Statutu, Zarząd Główny Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zjazdu w dniu 16 września 2013r w Domu Wypoczynkowym " Rzemieślnik" w Zakopanem ul. Makuszyńskiego 12.

  Uchwała z dnia 18 września 2013 roku, Zakopane

Uchwała XV Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce - ZAKOPANE, dnia 18 września 2013 roku

  Uchwała nr 2/2013 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zjazdu

Uchwała nr 2/2013 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce z dnia 02.03.2013r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zjazdu Stowarzyszenia w dniu 16.09.2013 r.

  Informacja o konkursie dla sędziów rodzinnych

Zarząd Główny Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce podjął uchwałę w sprawie organizacji Konkursu dla sędziów rodzinnych na prace z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i nieletnich o tematyce "Sądownictwo rodzinne w mojej praktyce orzeczniczej". Konkurs jest organizowany pod patronatem Prezesa Sądu Najwyższego.

  Uchwała z dnia 12 września 2012 roku, Zakopane

Uchwała XIV Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce - ZAKOPANE, dnia 12 września 2012 roku


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  [35]  36 

KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet