START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Stanowisko nr 22/2016: Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. potrzeby dialogu społecznego w zakresie sądownictwa i zawodów prawniczych oraz Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych z zadowoleniem przyjmuje zorganizowanie Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich oraz wyraża nadzieję, że jego obrady znacznie przyczynią się do rozwoju dialogu społecznego w zakresie sądownictwa i zawodów prawniczych.

Stanowisko Stowarzyszenia dot. określenia wysokości stawki za przejazd sędziego do siedziby sądu

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie określenia wysokości stawki za przejazd sędziego z miejsca zamieszkania do siedziby sądu, proponowanej w wymiarze 0,30 złotych za kilometr. Tym samym przychyla się do krytycznych głosów innych stowarzyszeń sędziowskich i samych sędziów wyrażanych w uchwałach zgromadzeń ogólnych sędziów podejmowanych w różnych ośrodkach orzeczniczych w kraju.

Odpowiedź na opinie prof. Leszka Balcerowicza wyrażone w artykule "Tylko nacisk opinii publicznej uzdrowi Temidę"

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce z wielką ulgą i ogromnym zadowoleniem przyjmuje wspólne stanowisko I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf i Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa prof. Romana Hausera, przedstawione w Rzeczpospolitej z 16 lipca 2014r. w dziale Analizy i Opinie pt. "Krytykując Temidę prof. Balcerowicz nie ma racji ".

Oświadczenie ZG Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce w sprawie projektu zmiany zasad wynagradzania sędziów

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce popiera stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" i wyraża swoje najwyższe zaniepokojenie treścią przedstawionego przez Ministerstwo Finansów kolejnego projektu ustawy zmierzającej do obniżenia wynagrodzenia sędziów.

  Oświadczenie ZG SSR w Polsce z dnia 22 kwietnia 2014

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce oświadczam, że nasze Stowarzyszenie nie ma nic wspólnego z pismem wysłanym do Państwa przez Panią Karolinę Sosińską z Krakowa w dniu 9.04.2014r.

  Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2014 roku

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych z ulgą przyjmuje treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2014 roku, która ukazuje, że bagatelizowanie pozycji ustrojowej sądu przez władzę wykonawczą, poprzez brak woli Ministra do złożenia podpisu pod aktem przeniesienia sędziego, nie ma umocowania prawnego.

  Stanowisko Zarządu SSSRwP odnośnie Uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce odnośnie Uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013 roku sygn. akt III CZP 46/13 i pisma Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości z dnia 9 października 2013 roku Nr DSO-IV-070-242/13.


[1] 

KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet