START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Szkolenie "Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym"

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Fundacja Dzieci Niczyje serdecznie zapraszają na szkolenie "Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym". Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia czynności wysłuchania dziecka.

Konkurs na najlepsze prace magisterskie zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce ogłasza konkurs na najlepsze prace magisterskie poświęcone zagadnieniom z zakresu regulacji objętych przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Honorowy patronat nad konkursem objęli prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i SSN Dariusz Zawistowski - Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 17 lutego 2016 r. pod poz. 195 ukazał się Dziennik Ustaw, w którym ogłoszona została ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, mająca wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Nowe obowiązki sądu opiekuńczego

Od 1 stycznia 2016 roku w § 1 pkt5) b Regulaminu urzędowania sądów powszechnych jako sprawy pilne wskazano między innymi sprawy w przedmiocie rozpoznawania wniosków o ustanowienie kuratora do reprezentowania małoletniego w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej.

Porozumienie samorządów i stowarzyszeń prawniczych

Dnia 10 lutego 2016 r. odbyło się piąte posiedzenie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Gospodarzem spotkania był ponownie prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski. Uczestnicy spotkania w drodze konsensusu przyjęli dwa stanowiska.

Sukces naszej Laureatki

Miło nam poinformować, że praca konkursowa sędzi Moniki Krajki-Pawlak z Gdańska, laureatki zeszłorocznej edycji konkursu dla sędziów rodzinnych, organizowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce ukazała się w 19 numerze Kroniki-czasopisma wydawanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych i Nieletnich.

Zaproszenie na konferencję "Mediacja jako nowoczesny sposób rozwiązywania konfliktów"

Konferencja odbędzie się 29 stycznia 2016 roku na Uczelni Lazarskiego przy ulicy Świeradowskiej nr 43 w Warszawie. Program merytoryczny Konferencji obejmuje istotę mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów również w kontekście międzynarodowym oraz metodologię pracy mediatora.

Jeszcze o regulaminie urzędowania sądów powszechnych

§ 267. W razie ustania opieki lub kurateli z mocy prawa, jak również gdy ustały przyczyny uzasadniające ograniczenie władzy rodzicielskiej, sędzia zarządza zakreślenie sprawy w wykazie "Op" lub "Opm" i wydaje inne niezbędne zarządzenia.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 

KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet