START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Kompendium obowiązujących przepisów oraz zasad postępowania w zakresie jurysdykcji i prawa właściwego w sprawach z udziałem obywateli Ukrainy

W związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, jako sędziowie rodzinni stajemy w obliczu nowych zadań w zakresie pomocy rodzinom a szczególnie dzieciom z tego kraju. W najbliższym czasie wpłynie do sądów znaczna liczba spraw i może pojawić się wiele problemów orzeczniczych. W dużej części możemy korzystać z doświadczeń ostatniego webinaru podczas którego Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce Katarzyna Piotrowska wyjaśniła szereg problemów dotyczących sytuacji prawnej małoletnich dzieci- uchodźców.

Zmiany w Zarządzie

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na rezygnację Pani sędzi Żanety Szeligi-Kaczmarek z funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, z dniem 23 stycznia 2022 roku zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia obowiązki sekretarza Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Polsce pełni Pani sędzia Agnieszka Oczkowska-Kochańska z Sądu Okręgowego w Gdańsku

Wykład "Sytuacja prawna małoletnich cudzoziemców i działania sądu opiekuńczego w tym zakresie"

Zapraszamy na kolejne bezpłatne szkolenie dla sędziów rodzinnych online pt."Sytuacja prawna małoletnich cudzoziemców i działania sądu opiekuńczego w tym zakresie", które odbędzie się 11 stycznia 2022 roku w godzinach 18.00-19.30. Wykład mający na celu omówienie przepisów i propozycje rozstrzygnięć w tym zakresie poprowadzi sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk- Południe w Gdańsku Katarzyna Piotrowska, wiceprezeska naszego Stowarzyszenia.

Życzenia

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku pełnego optymizmu i szczęścia...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce z dnia 18 grudnia 2021 r.

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce z przykrością zapoznało się ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 17 grudnia 2021 r. w przedmiocie udziału sędziów w akcjach charytatywnych (WP 050.231.2021), które zmierza do ograniczenia sędziów w ich prawach i wolnościach obywatelskich.

Opinia Stowarzyszenia dotycząca projektu zamin ustawy o zmianie ustawy- Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce z dnia 5 grudnia 2021 roku w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie z dnia 14 października 2021r ustawy o zmianie ustawy- Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (UD 261)

Opinia Stowarzyszenia dotycząca projektu zmian Ustawy o zmianie ustawy-Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce z dnia 23 listopada 2021 roku dotycząca projektu zmian Ustawy o zmianie ustawy-Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk UD 297 dotyczący zmian ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) .

Opinia Stowarzyszenia w temacie zaproponowanych zmian w ustawach: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce z dnia 22 listopada 2021 roku w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie Ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Druk senacki  nr 550).


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 

KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet