START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Zaproszenie do udziału w III edycji Tygodnia Konstytucyjnego

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zaprasza do udziału w III edycji Tygodnia Konstytucyjnego - #MojaKonstytucja, w ramach, której prowadzone będą lekcje w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na temat znaczenia Konstytucji w życiu codziennym.

Ważne nowelizacje

Szanowni Państwo zwracamy Państwa uwagę, że w dniu 12 kwietnia 2017 r. opublikowane zostały dwie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające Kodeks karny oraz niektóre inne ustawy.

"Opieka i Kuratela" - komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck wydało Komentarz "Opieka i Kuratela" do art. 145 - 184 kro oraz związanych z nimi regulacji art.516,518,520,573-574,590-598.599-602,604-605 kpc. Autorami publikacji są Henryk Haak i Anna Haak -Trzuskawska. Komentarz uwzględnia stan prawny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Moja wizja sądownictwa rodzinnego - V edycja konkursu dla sędziów rodzinnych

Szanowni Państwo sędziowie, Koleżanki i Koledzy, serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji Konkursu dla sędziów rodzinnych. W tym roku tytuł tematem przewodnim Konkursu jest "Moja wizja sądownictwa rodzinnego". Na prace konkursowe oczekujemy w terminie do dnia 4 września 2017 roku. Prace prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia: zsssr@wp.pl

Zmiana rozporządzenia dot. zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo zwracamy Państwa uwagę, że z dniem 31 marca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. poz. 564.

Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo zwracamy Państwa uwagę, że z dniem 1 marca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz. U. poz. 244.

Stanowisko Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych opiniując projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 20 stycznia 2017 roku) wyraża zaniepokojenie kierunkiem zmian zaproponowanych w wymienionym projekcie.

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych proszą Prezydenta RP o spotkanie w przedmiocie zmian ustrojowych sądownictwa

Jako sygnatariusze Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, reprezentujący samorządy i stowarzyszenia prawnicze, zwracamy się do Prezydenta RP o spotkanie z przedstawicielami Porozumienia w celu zażegnania kryzysu wywołanego przez ostatnie propozycje legislacyjne dotyczące ustroju sądownictwa. 


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 

KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet