START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Konferencja Naukowa Praktyków Prawa "Nowe wyzwania w sprawach rodzinnych, a zasada dobra dziecka..."

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce jest jednym ze współorganizatorów Konferencji Naukowej Praktyków Prawa "Nowe wyzwania w sprawach rodzinnych, a zasada dobra dziecka. Perspektywy etyczne zawodów biorących udział w postępowaniu sądowym", która ma odbyć się w dniach 6-7 listopada 2015 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sądowe ABC - poradnik dla dziennikarzy

Mając na uwadze stałą możliwość kontaktu Państwa sędziów z mediami, przekazujemy do wiadomości materiał opracowany w tym zakresie na potrzeby dziennikarzy, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Spotkanie Sekcji Europejskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich

W dniach 22 i 23 października 2015 roku w siedzibie Pałacu Sprawiedliwości w Paryżu odbyło się spotkanie Sekcji Europejskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich. W obradach udział wzięły przedstawicielki Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw"

W dniu 19-20 października 2015 roku odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 12 Ogólnopolska Konferencja Fundacji Dzieci Niczyje pod hasłem "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw". W drugim dniu konferencji w debacie wystąpi nasza koleżanka SSO w Gdańsku, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce Ewa Ważny.

Zmiana ustaw: Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 13 października 2015r. w Dzienniku Ustaw poz. 1595, opublikowana została ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, zwana dalej ustawą (tekst w załączeniu).

Pierwsze lubelskie forum mediacji rówieśniczej uczniów gimnazjów miasta Lublina

Serdecznie zapraszamy na Pierwsze lubelskie forum mediacji rówieśniczej organizowane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie we współpracy z Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublina będące podsumowaniem realizowanego w latach 2011-2015 programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu".

Wyniki pierwszego plebiscytu na obywatelskiego Sędziego Roku

W dniu 28 września 2015 roku w Warszawie podczas konferencji zorganizowanej przez Fundację Court Watch "Sądy w społeczeństwie aktywnych obywateli" zostały ogłoszone wyniki pierwszego plebiscytu zorganizowanego przez fundację na obywatelskiego Sędziego Roku.

Zmiana ustawy: Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 18 września 2015r. w Dzienniku Ustaw poz. 1418, opublikowana została ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.  Ustawa powołuje do istnienia opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów działające w sądach okręgowych, w miejsce rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  [31]  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 

KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet