START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Sukces naszej Laureatki

Miło nam poinformować, że praca konkursowa sędzi Moniki Krajki-Pawlak z Gdańska, laureatki zeszłorocznej edycji konkursu dla sędziów rodzinnych, organizowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce ukazała się w 19 numerze Kroniki-czasopisma wydawanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych i Nieletnich.

Konferencja "Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości"

Konferencja kończąca projekt pt. "Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania" odbędzie się 12 lutego (piątek) 2016 r. w godz. 9.00-15.30 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ul. M. Anielewicza 6 Warszawa (sala konferencyjna A).

Zaproszenie na konferencję "Mediacja jako nowoczesny sposób rozwiązywania konfliktów"

Konferencja odbędzie się 29 stycznia 2016 roku na Uczelni Lazarskiego przy ulicy Świeradowskiej nr 43 w Warszawie. Program merytoryczny Konferencji obejmuje istotę mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów również w kontekście międzynarodowym oraz metodologię pracy mediatora.

Jeszcze o regulaminie urzędowania sądów powszechnych

§ 267. W razie ustania opieki lub kurateli z mocy prawa, jak również gdy ustały przyczyny uzasadniające ograniczenie władzy rodzicielskiej, sędzia zarządza zakreślenie sprawy w wykazie "Op" lub "Opm" i wydaje inne niezbędne zarządzenia.

Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2015 r. na stronie rcl.gov.pl pod poz. 2316 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów

Zwracamy Państwa uwagę na fakt opublikowania w Dz. U. z dnia 24 grudnia 2015 r. na stronie rcl.gov.pl pod poz. 2190 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., podobnie jak ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1418).

Okrągły stół na temat pieczy zastępczej

Dnia 2 grudnia 2015 roku w Instytucie Spraw Publicznych odbyło się spotkanie Deinstytucjonalizacja Pieczy Zastępczej, w którym wzięła udział dr Magdalena Arczewska, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych.

Konferencja "Mediacja jako forma rozwiązywania problemów w szkole"

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce jest jednym ze współorganizatorów Konferencji "Mediacja jako forma rozwiązywania problemów w szkole", która odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w dniu 10 grudnia 2015 roku.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  [33]  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 

KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet