START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce z dnia 6 marca 2021 roku

Śmierć dziecka, która jest wynikiem stosowania przemocy w środowisku rodzinnym jest ogromną porażką państwa, na którym spoczywa konstytucyjny obowiązek zapewnienia ochrony każdemu dziecku. Zgodnie z art. 72. ust.1 Konstytucji Rzeczpospolita Polska powinna zapewnić ochronę praw dziecka i każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

Ewa Ważny: "Sędzia rodzinny - prawnik, praktyk, człowiek"

Zachęcamy do lektury artykułu "Sędzia rodzinny - prawnik, praktyk, człowiek "sędzi Ewy Ważny zamieszczonego w aktualnym numerze kwartalnika "Dziecko Krzywdzone". Autorka przedstawia problemy i trudności w codziennej pracy sędziego z różnych perspektyw: prawnych, orzeczniczych, organizacyjnych i psychologicznych.

Zmiana w rozporządzeniu - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Szanowni Państwo, informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 1640 z dnia 24 września 2020 roku, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, z dnia 7 września 2020 roku, zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Sprzeciw Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce wyraża zdecydowany sprzeciw wobec publicznych działań Prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mających na celu zdyskredytowanie Pani Sędzi Beaty Morawiec oraz wymiaru sprawiedliwości. Publiczne kreowanie zarzutów oraz stosowane metody represji stanowią niedopuszczalną formę szykan wobec szanowanego sędziego.

Podziękowania dla Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,
W związku z zakończeniem kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich, składamy podziękowania za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, za zaangażowanie, determinację w obronie praw obywatelskich, pracowitość, niezależność, współdziałanie z różnymi organizacjami, podejmowanie ważnych i ciekawych inicjatyw.

Zmiana ustawy - o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Szanowni Państwo, informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 1291 z dnia 24 lipca 2020 r., opublikowana została ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa nowelizuje m.in przepisy art. 21-30 i art. 39 (klauzula sumienia) ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, zmieniając przepisy dotyczące eksperymentu medycznego i zadania sądu opiekuńczego w tym obszarze

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw poz. 956 z dnia 29 maja 2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy było wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań służących ochronie osób doznających przemocy w rodzinie w aspekcie cywilnoprawnym.

Konferencja prawa rodzinnego w Kapsztadzie

W marcu prof. Magdalena Arczewska, członkini Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych wzięła udział w konferencji naukowej dotyczącej prawa rodzinnego i prawnej sytuacji dziecka, która odbyła się w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki. Organizatorami konferencji był Wydział Prawa Uniwersytetu Zachodniego Przylądka oraz kancelaria prawna Miller Du Toit Cloete Incorporated. M. Arczewska wzięła też udział w wizycie studyjnej w Sądzie Najwyższym, sądzie rodzinnym i karnym w Kapsztadzie oraz bezpiecznym pokoju przesłuchań dla dzieci na posterunku policji. Dodatkowo M. Arczewska uczestniczyła w posiedzeniu władz Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Nieletnich i Rodzinnych


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 

KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet