START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Nowe obowiązki sądu opiekuńczego

Od 1 stycznia 2016 roku w § 1 pkt5) b Regulaminu urzędowania sądów powszechnych jako sprawy pilne wskazano między innymi sprawy w przedmiocie rozpoznawania wniosków o ustanowienie kuratora do reprezentowania małoletniego w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej.

Relacja z Konferencji "Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości"

Dnia 12 lutego 2016 roku odbyła się konferencja "Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości" zorganizowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. W konferencji w charakterze prelegentek wystąpiły członkinie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych - sędzia Katarzyna Kościów-Kowalczyk oraz dr Magdalena Arczewska.

Porozumienie samorządów i stowarzyszeń prawniczych

Dnia 10 lutego 2016 r. odbyło się piąte posiedzenie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. Gospodarzem spotkania był ponownie prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski. Uczestnicy spotkania w drodze konsensusu przyjęli dwa stanowiska.

Sukces naszej Laureatki

Miło nam poinformować, że praca konkursowa sędzi Moniki Krajki-Pawlak z Gdańska, laureatki zeszłorocznej edycji konkursu dla sędziów rodzinnych, organizowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce ukazała się w 19 numerze Kroniki-czasopisma wydawanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych i Nieletnich.

Konferencja "Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości"

Konferencja kończąca projekt pt. "Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania" odbędzie się 12 lutego (piątek) 2016 r. w godz. 9.00-15.30 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ul. M. Anielewicza 6 Warszawa (sala konferencyjna A).

Zaproszenie na konferencję "Mediacja jako nowoczesny sposób rozwiązywania konfliktów"

Konferencja odbędzie się 29 stycznia 2016 roku na Uczelni Lazarskiego przy ulicy Świeradowskiej nr 43 w Warszawie. Program merytoryczny Konferencji obejmuje istotę mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów również w kontekście międzynarodowym oraz metodologię pracy mediatora.

Jeszcze o regulaminie urzędowania sądów powszechnych

§ 267. W razie ustania opieki lub kurateli z mocy prawa, jak również gdy ustały przyczyny uzasadniające ograniczenie władzy rodzicielskiej, sędzia zarządza zakreślenie sprawy w wykazie "Op" lub "Opm" i wydaje inne niezbędne zarządzenia.

Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2015 r. na stronie rcl.gov.pl pod poz. 2316 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  [32]  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 

KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet