START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT KONKURSY  DOŁĄCZ DO NASStowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych, które działało w Polsce międzywojennej reaktywowało swoją działalność w 1987 roku. W 2013 roku nastąpiła zmiana nazwy Stowarzyszenia - na Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych (SSR). Zgodnie ze Statutem, celem Stowarzyszenia jest w szczególności umacniane niezależności i niezawisłości sędziów rodzinnych oraz troska o ich autorytet, dążenie do umacniania i ochrony rodziny, doskonalenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych sędziów oraz osób współpracujących z sądownictwem rodzinnym.


Henryka Veillard-Cybulska /fot. Józef Musioł - Lozanna 1986 r./

W 1987 roku przewodniczącym Stowarzyszenia został Gerard Bajger - prezes Sądu Wojewódzkiego w Bielsku Białej. Od początku działalności Stowarzyszenie wspierała mieszkająca w Szwajcarii sędzia dla nieletnich Henryka Veillard-Cybulska, która w 1988 roku powołała Fundację Veillard-Cybulskich i przekazała na realizację jej celów statutowych 50 tys. franków szwajcarskich. Następnym przewodniczącym Stowarzyszenia została Barbara Skoczyńska-Soroko, sędzia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. W 1998 roku przewodniczenie Stowarzyszeniu objęła sędzia Ewa Waszkiewicz. 10 marca 2015 roku prezesem Stowarzyszenia została sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu Dorota Hildebrand-Mrowiec.


Dorota Hildebrand -Mrowiec

Od 15 września 2021 roku obowiązki Prezesa Stowarzyszenia pełni Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku Ewa Ważny

Honorowym Prezesem Stowarzyszenia jest Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Józef Musioł, który przyczynił się do reaktywacji Stowarzyszenia (zobacz: Józefa Musioła "Garść wspomnień sprzed lat").

Stowarzyszenie organizuje kongresy i konferencje, a jego przedstawiciele biorą udział w seminariach i debatach dotyczących tematyki prawa rodzinnego i polityki państwa w tym obszarze.


Ewa Waszkiewicz

Stowarzyszenie współpracuje z działającymi w Europie stowarzyszeniami mającymi podobne cele statutowe, a także z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Sędziów dla Nieletnich i Rodziny z siedzibą w Genewie.

Stowarzyszenie liczy obecnie 248 członków, zrzeszonych w 16 kołach w całej Polsce.

ZARZĄD
HISTORIA
STATUT STOWARZYSZENIA
STATUT FUNDACJI
SPRAWOZDANIA


©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet