START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Warto wiedzieć!

Szanowni Państwo, informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 2245 z dnia 5 grudnia 2017 r., opublikowana została ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Ustawa wejdzie w życie z dniem 5 stycznia 2018 r.

XII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie

W dniach od 5 do 8 października 2017r. w Sarbinowie odbyło się XII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pod hasłem "Zawsze z rodziną". W konferencji udział wzięło blisko 150 uczestników: przedstawicieli PCPR i MOPR, Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, sądów rodzinnych i organizacji pozarządowych, działających w obszarze wsparcia rodziny oraz starostów i członków zarządów powiatowych.

Dorota Trautman odznaczona przez Rzecznika Praw Dziecka

Jesteśmy bardzo szczęśliwi,że nasza koleżanka sędzia Dorota Trautman, wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, została odznaczona przez Rzecznika Praw Dziecka Honorową Odznaką za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.

Wyniki Konkursu dla sędziów rodzinnych - edycja 2017

W dniu 18 września 2017 roku w toku obrad XIX Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników konkursu dla sędziów rodzinnych tegorocznej edycji, pod hasłem "Moja wizja sądownictwa rodzinnego".

Uchwała z dnia 20 września 2017 roku, Zakopane

Sędziowie rodzinni zgromadzeni na XIX Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, który odbył się w dniach od 17 do 21 września 2017 r. w Zakopanem, podjęli uchwałę następującej treści:

50 lat ośrodków diagnostycznych

We wrześniu bieżącego roku minie 50 lat od utworzenia w Polsce, w resorcie sprawiedliwości, pierwszej specjalistycznej placówki zajmującej się diagnostyką psychologiczno-pedagogiczną i lekarską nieletnich, zwanej Ośrodkiem Diagnostyczno- Selekcyjnym. Ośrodek taki powstał w Sopocie na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 1967 r. Związany ze Schroniskiem dla Nieletnich w Gdańsku - Oliwie stanowił filię tej placówki. Jego zadaniem było "wydawanie opinii pedagogiczno-społecznych i psychologiczno-psychiatrycznych w sprawach nieletnich, skierowanych przez sądy województwa gdańskiego, a w uzasadnionych przypadkach także na wniosek sądów z innych województw".

100-lecia Sądu Najwyższego

Z okazji 100-lecia Sądu Najwyższego Szanownym Państwu Sędziom Sądu Najwyższego składamy serdeczne życzenia pomyślności w pełnieniu urzędu i pracy orzeczniczej, wytrwałości w kontynuowaniu tradycji i wzmacnianiu państwa prawa.

Kontrowersyjna ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Szanowni Państwo, informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 1452 z dnia 28 lipca 2017 r. opublikowana została kontrowersyjna ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Wejdzie ona w życie w dniu 12 sierpnia 2017 r. z wyjątkiem zmian dotyczących wieku stanu spoczynku, które mają wejść w życie 1 października 2017 r.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 

KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet