START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Kontrowersyjna ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Szanowni Państwo, informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 1452 z dnia 28 lipca 2017 r. opublikowana została kontrowersyjna ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Wejdzie ona w życie w dniu 12 sierpnia 2017 r. z wyjątkiem zmian dotyczących wieku stanu spoczynku, które mają wejść w życie 1 października 2017 r.

Nowela ta w sposób zasadniczy wzmacnia nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości nad działalnością sądów powszechnych przyznając Ministrowi Sprawiedliwości prawo powoływania i odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów bez udziału przedstawicieli sądów. Nowym narzędziem nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad działalnością administracyjną sądów będzie ocena informacji rocznych składanych przez prezesów sądów wszystkich szczebli.

Ustawa wprowadza nadto między innymi losowy przydział spraw sędziom. Ulegają zmianie zasady systemu oceny pracy i planowania rozwoju zawodowego sędziego, w tym zasady dotyczące wizytacji w sądach. Dokonano również modyfikacji w zakresie możliwości awansu sędziów rejonowych, zmieniono bowiem przesłanki uprawniające do powołania na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego przez rezygnację z wymogu stażu zawodowego w sądzie okręgowym.

Poszerzeniu ulega zakresu informacji zawartych w oświadczeniu o stanie majątkowym składanym przez sędziów.

Wprowadza się instytucję urlopu rehabilitacyjnego sędziego, jako okresu, w którym możliwe będzie przywrócenie pełnej zdolności sędziego do pełnienia obowiązków służbowych, po okresie nieobecności w pracy z powodu choroby lub utraty sił.

Przywraca się zasady przejścia w stan spoczynku w wieku 60 lat przez kobiety będące sędziami i w wieku 65 lat przez mężczyzn będących sędziami.

Wprowadza się instytucję koordynatora do spraw współpracy międzynarodowej, prawa europejskiego i praw człowieka w sprawach cywilnych i karnych.

Obok innych ustaw, nowelizacja obejmuje zmianę w Kodeksie postępowania cywilnego, poprzez uchylenie art. 1116 i 1143. Podstawą do działania sądu w zakresie, o którym traktują te przepisy (m.in. ustalenie immunitetu oraz ustalanie prawa obcego) będą od 12 sierpnia 2017 r. przepisy ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.


   Pobierz plik:
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2017-08-02
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet