START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Spotkanie z Pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny

Dnia 8 października 2013 roku sędzia Ewa Waszkiewicz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz dr Magdalena Arczewska, członek Zarządu Stowarzyszenia spotkały się z Anną Andrzejewską, Pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny. W spotkaniu wzięła także udział sędzia Ewa Korszeń, specjalista ds. prawa rodzinnego, członek Zespołu ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny.

Przypomnijmy, że Pani Anna Andrzejewska została powołana na stanowisko Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny dnia 6 września 2013 roku. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności analiza rozwiązań legislacyjnych oraz ich praktycznego zastosowania w zakresie konstytucyjnych praw rodziny, a także inicjowanie działań związanych z promocją i ochroną konstytucyjnych praw rodziny. W Uchwale z dnia 18 września 2013 roku, przyjętej na zakończenie XV Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, jako jeden z celów wskazano właśnie współpracę z Pełnomocnikiem.

Celem spotkania było ustalenie wspólnych kierunków działań, stawianych wyzwań i zakresu współpracy Pani Pełnomocnik ze Stowarzyszeniem. Ustalono, że należy do nich w szczególności dążenie do przywrócenia istnienia obligatoryjnych wydziałów rodzinnych w sądach rejonowych oraz utworzenia dwuinstancyjnego systemu sądownictwa rodzinnego w Polsce, utrzymanie niezależności prawa rodzinnego jako odrębnej od prawa cywilnego gałęzi prawa, działania mające na celu popularyzację mediacji w sprawach rodzinnych oraz współpracę w zakresie ochrony konstytucyjnych praw rodziny.


dodano: 2013-10-10
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet