START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Informacje Zarządu Głównego

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce uprzejmie informuję, że Walny Zjazd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 16. września 2013r podjął uchwałę o zmianie statutu w następujący sposób

w §1 zmienił nazwę Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych na Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych

§ 7 pkt 1 nadał brzmienie:
"umacnianie niezależności i niezawisłości sędziów rodzinnych oraz troska o ich autorytet",

§ 10 nadał następującą treść:
"Członkiem zwyczajnym może być sędzia oraz pracownik naukowy zajmujący się problematyką rodzinną, opiekuńczą i nieletnich. Członkostwo nie ustaje w przypadku przejścia tych osób w stan spoczynku lub na emeryturę oraz przejścia do innych zawodów prawniczych.

§ 35 ust. 1 nadał następujące brzmienie:
"Koła Stowarzyszenia powstają przy sądach na podstawie uchwały Zarządu Głównego"

Treść zmienionego statutu Stowarzyszenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej po zmianie jej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Walny Zjazd SSSR zmienił uchwałą składki płacone na rzecz Stowarzyszenia, które od nowego roku tj. stycznia 2014 będą wynosiły 15 zl dla sędziów w stanie spoczynku i 20 zl dla czynnych sędziów.

Informuję również, że został rozstrzygnięty konkurs Zarządu Głównego Stowarzyszenia organizowany we współpracy z Instytutem Badań DNA wydawcą kwartalnika "Rodzina i Prawo" "Sądownictwo rodzinne w mojej praktyce orzeczniczej"

Komisja konkursowa w składzie ogłoszonym w uchwale nr 6/2012 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce z dnia 21.04.2012r. przyznała następujące nagrody, które zostały wręczone na XV Kongresie Stowarzyszenia:
Dwa pierwsze miejsca przyznano :
Sędzi Sądu Rejonowego w Złotoryi - Katarzynie Kościów - Kowalczyk
Sędzi Sądu Rejonowego w Krakowie - Karolinie Sosińskiej
Trzecie miejsce przyznano:
Sędzi Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej - Katarzynie Wieraszko
Przyznano także trzy wyróżnienia:
Sędzi Sądu Rejonowego w Żarach -Joannie Nawrot
Sędzi Sądu Rejonowego w Pszczynie - Annie Kosobudzkiej
Sędzi Sądu Rejonowego w Bielsko - Białej -Bernadetcie Szaton

Zarząd Stowarzyszenia oraz Instytut Badań DNA jeszcze raz składają serdeczne gratulacje nagrodzonym sędziom, a także bardzo dziękują wszystkim sędziom, którzy wzięli udział w konkursie.

Ewa Waszkiewicz ( Prezes SSR w Polsce)
dodano: 2013-09-20
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet