START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


"Psychologia i psychiatria w praktyce sędziego rodzinnego"- konferencja w Olsztynie

W dniach 21 -24 kwietnia 2024 r. odbyła się w Olsztynie Konferencja Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce pod hasłem "Psychologia i psychiatria w praktyce sędziego rodzinnego".

Opinia w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (projekt z dnia 19.03.24)

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce pozytywnie opiniuje podwyższenie dolnej stawki wynagrodzeń specjalistów OZSS, jednak stanowczo negatywnie odnosi się do tak niskiej wartości tego podwyższenia.

Sędzia Katarzyna Piotrowska uczestniczyła w panelu ekspertów NIK

W dniu 25 kwietnia 2024 roku w Warszawie Wiceprezeska Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce sędzia Katarzyna Piotrowska na zaproszenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wzięła udział w panelu ekspertów, którego celem była ocena czy podmioty odpowiedzialne za przeciwdziałanie przemocy domowej działały prawidłowo i rzetelnie.

Opinia w sprawie zmian w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych (projekt z dnia 21.03.24)

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce jednoznacznie pozytywnie opiniuje propozycje zmian w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych w zakresie dodania spraw o uzgodnienie płci do kategorii spraw pilnych, a także w zakresie umożliwienia stronom tych postępowań zajmowania miejsc obok siebie na sali sądowej.

Nagrodzeni w Konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu prawa rodzinnego

W dniu 16 marca 2024 roku na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce w Warszawie uroczyście ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody laureatom i wyróżnionym w konkursie.

Uzupełniony skład Zarządu i Sądu Koleżeńskiego

Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce z dnia 16 marca 2024 r. w Warszawie członkowie Stowarzyszenia zgromadzeni na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce powołali uzupełniony skład sądu koleżeńskiego

Wyniki Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu prawa rodzinnego

Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa oceniająca prace magisterskie z zakresu prawa rodzinnego przyznała I miejsce -Marcie Waśniowskiej za pracę magisterską "Poważne ryzyko szkody. Wybrane cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę"

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w sprawie sposobu przygotowania i przeprowadzenia wysłuchania dziecka

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce z dnia 26 lutego 2024 roku w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przygotowania i przeprowadzenia wysłuchania dziecka oraz warunków, jakim mają odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania takich wysłuchań.


[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 

KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet