START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Walne Zgromadzenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich

Dnia 17 października 2014 w Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich, podczas obrad którego Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce reprezentowały sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec oraz dr Magdalena Arczewska. W spotkaniu osobiście uczestniczyło ponad dwudziestu sędziów z całego świata, kilku członków w formie telekonferencji. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadził sędzia Joseph Moyerson, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich.Podczas spotkania omawiane były bieżące sprawy Stowarzyszenia oraz przyjęto sprawozdania ustępujących władz - Prezydenta, Skarbnika, Sekretarza Generalnego oraz Redaktora Kroniki. Miał też miejsce wybór nowych władz na kolejną, czteroletnią kadencję. Nowym Prezesem wybrana została sędzia Avril Calder, Sekretarz Redakcji Kroniki oraz dotychczasowy Skarbnik organizacji. Wybór ten przyjęliśmy z wielka radością, ponieważ sędzia Calder gościła dwukrotnie w Polsce w związku z obchodami Kongresów Stowarzyszenia i jest niezwykle przychylna naszym działaniom.Zastępcą Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia wybrano sędzię Martę Pascual z Brazylii, Sekretarzem Generalnym sędzię Viviane Primeau z Kanady. Skarbnikiem została natomiast sędzia Anne-Catharine Hattt ze Szwajcarii. Wybrano także piętnastu członków Zarządu oraz dwudziestu sześciu członków Komitetu Generalnego Stowarzyszenia. Miło nam poinformować, że sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec oraz dr Magdalena Arczewska zostały członkami Komitetu Generalnego. Dr Arczewska podjęła się ponadto roli asystenta Redaktora Kroniki.Podczas spotkania poruszane były m.in. kwestie funkcjonowania nowej strony internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich, do której odwiedzania zachęcamy: www.aimjf.org/en/ Dyskusja dotyczyła też rozpowszechniania Kroniki, która jest kwartalnikiem wydawanym w języku angielskim, francuskim oraz hiszpańskim. Z uwagi na oszczędność kosztów od kilku lat Kronika wydawana jest w formie elektronicznej. W każdym numerze ukazuje się kilkanaście artykułów dotyczących problematyki sądownictwa rodzinnego na całym świecie. Zachęcamy Członków Stowarzyszenia do kontaktu z nami, jeśli są zainteresowani otrzymywaniem periodyku - ewaluacja XVI Kongresu wykazała, że nasi Członkowie są zainteresowani problematyka porównawczą.

red.
dodano: 2014-10-27
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet