START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Apel Zarządu Głównego do sędziów rodzinnych

Uprzejmie informujemy, że w 2013 r. zmienił się Zarząd Główny Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce. Walny zjazd Stowarzyszenia powołał 8 nowych z pośród 12 Członków Zarządu. Nowy Zarząd Stowarzyszenia pragnie przedstawić Państwu Sędziom dotychczasowe jak i nowe cele i działania naszej organizacji oraz zwrócić Państwa uwagę na potrzebę zwiększenia ilości członków Stowarzyszenia i związane z tym korzyści dla całego środowiska Sędziów Rodzinnych, jak również obywateli RP.

Działania Stowarzyszenia będą się skupiały przede wszystkim na dążeniu do poprawy warunków pracy orzeczniczej sędziów rodzinnych. Przykładem takich działań był m.in. konkurs "Sądownictwo rodzinne w mojej praktyce orzeczniczej", który Stowarzyszenie organizuje wraz z wydawcą kwartalnika " Rodzina i Prawo". Konkurs miał na celu wskazanie przez Państwa Sędziów m.in. niedoskonałości prawa i w ten sposób, w zakresie merytorycznym, poprawę warunków pracy Sędziów.

Honorowy patronat nad Konkursem objął Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Działania Stowarzyszenia i kwartalnika "Rodzina i Prawo" już przynoszą pierwsze efekty. Tegoroczne prace konkursowe wskazały na liczne problemy orzecznicze, szczególnie związane z brakiem uregulowań prawnych i niespójnością prawa z jaką spotykamy się podczas naszej codziennej pracy. Dzięki działaniom Stowarzyszenia problemy te zostaną przedstawione poszczególnym resortom celem poprawy istniejącego prawa. W ten sposób środowisko Sędziów Rodzinnych ma możliwość prezentacji postulatów, które wymagają podjęcia natychmiastowych działań legislacyjnych. Nowy Zarząd podjął uchwałę i powołał do życia instytucję ekspertów, którymi są doświadczeni Sędziowie Rodzinni, wieloletni orzecznicy, Członkowie Stowarzyszenia, których zadaniem jest opiniowanie projektów ustaw. Znając wagę problemów w pracy Sędziów Rodzinnych chcemy doprowadzić do tego by w Ministerstwie Sprawiedliwości zajęto się w trybie pilnym wprowadzeniem do kodeksu postępowania cywilnego odrębnego działu zawierającego przepisy dotyczące postępowania wykonawczego w sprawach opiekuńczych oraz aby przy ocenie pracy sędziów rodzinnych uwzględniano prowadzenie przez nich spraw w postępowaniu wykonawczym. Zarząd apelować będzie nadto o zakończenie wieloletnich prac legislacyjnych i doprowadzenie do uchwalenia nowego, kompleksowego prawa nieletnich, dostosowanego do obecnych realiów życia społecznego i standardów europejskich.

Bardzo zależy nam aby mieć bezpośredni kontakt z Sędziami Rodzinnymi z terenu całego kraju np. poprzez anonimowe ankiety kierowane do Państwa Sędziów i w ten sposób zapoznawać się z Państwa stanowiskiem w różnych kwestiach.

To jedynie przytoczenie kilku zagadnień istotnych dla środowiska Sędziów Rodzinnych, a których realizacją będzie zajmował się Zarząd Stowarzyszenia (więcej o nich w uchwale Zarządu z dnia 18 września 2013 roku).

Wszelkie działania wymagają jednak nakładów finansowych, bez których nie będą mogły zostać zrealizowane.

Jeśli pozyskamy dodatkowe środki pieniężne ze składek (od 2014 r. w kwocie 20 złotych miesięcznie), Zarząd będzie mógł realizować inne działania służące dobru środowiska Sędziów Rodzinnych, w tym pokrywać koszty wynagrodzenia zewnętrznych ekspertów z różnych dziedzin nauki, którym zostanie zlecone opracowanie tematów stanowiących problemy orzecznicze zgłaszane przez Sędziów Rodzinnych. Będzie to istotne wsparcie stanowisk prawnych samodzielnie przygotowywanych przez Zarząd i Członków Stowarzyszenia. W ten sposób pozyskane materiały rozsyłane byłyby do wszystkich Członków Stowarzyszenia, prezesów sądów i innych podmiotów będących w zainteresowaniu Stowarzyszenia.

Podkreślenia wymaga fakt, że Zarząd Stowarzyszenia jak i eksperci będący Członkami Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę.

Środowisko Sędziów Rodzinnych w Polsce relatywnie nie jest zbyt liczne, tym bardziej zwracamy się do Państwa o wstępowanie do Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, gdyż tylko liczna organizacja skupiająca większość z nas może być uznana za reprezentatywną i może podejmować skuteczne działania w interesie całego środowiska.

sędzia Karolina Sosinska
dodano: 2014-01-12
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet