START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Sprawozdanie z udziału w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka

Zostałam powołana do Komisji w charakterze eksperta w listopadzie 2013r. Uczestniczyłam w dwóch posiedzeniach. Komisja ma za zadanie opracować nowy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Dyskutowano na temat konieczności włączenia do kodeksu rozdziału poświęconego postępowaniu wykonawczemu oraz roli kuratora w tym postępowaniu.

Zajmowano się formułowaniem definicji z zakresu prawa rodzinnego, takich jak na przykład: rodzina, stosunki rodzinno-prawne, dobro dziecka, separacja, rozwód, pokrewieństwo, powinowactwo, ojcostwo, macierzyństwo, przysposobienie, piecza i opieka prawna.

Poruszono problem opieki naprzemiennej, mediacji , obligatoryjnych kontaktów orzekanych przy rozwodzie , powierzania władzy obojgu rodzicom jedynie w przypadku przedstawienia planu wychowawczego, a także jaki ma być zakres i forma tego planu.

Omówione były kwestie pochodzenia dziecka, adopcji i adopcji ze wskazaniem.

Cała komisja wypowiedziała się za koniecznością powołania wydziałów rodzinnych na wszystkich szczeblach sądownictwa powszechnego co zostało ujęte w protokole i skierowane do dalszych prac.

Ewa Waszkiewicz
dodano: 2014-02-07
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet