START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Uchwała z dnia 7 marca 2001 roku, Warszawa

Uchwała Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce - Warszawa, dnia 7 marca 2001 roku

Komisja Uchwał i Wniosków powołana na Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce w dniu 07 marca 2001 roku w Warszawie proponuje przyjęcie uchwały następującej treści:

Sędziowie zgromadzeni na Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, który odbył się w dniu 07 marca 2001 roku w Warszawie, odnosząc się pozytywnie do dotychczasowych działań Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, odnośnie realizacji uchwał podjętych na Konferencji Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Zakopanem w dniach 30 marca - 01 kwietnia 2000 roku, w trosce o sprawne funkcjonowanie sądownictwa rodzinnego i podniesieuie prestiżu sądów rodzinnych uchwalają:

1, Konieczne są dalsze starania w zakresie rozwiązania problemu awansu sędziów rodzinnych poprzez powoływanie kolejnych wydziałów rodzinnych w sądach okręgowych. Postulujemy w szczególności:
a) powołanie tych wydziałów w sądach okręgowych położonych w obszarze właściwości sądów apelacyjnych, w których dotychczas nie zrealizowano powyższego postulatu,
b) kontynuowanie działań w kierunku wprowadzenia zapisu do ustawy o ustroju sądów powszechnych, odnośnie możliwości nominowania sędziów rodzinnych sądów rejonowych na sędziów sądów okręgowych, z pozostawieniem ich do orzekania w sądach rejonowych, między innymi poprzez wystąpienia do Krajowej Rady Sądownictwa, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu, Komisji Ustawodawczej Senatu,
c) wprowadzenie zmian w rozporządzeniu - regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych, dotyczących funkcjonowania wydziałów rodzinnych w sądach okręgowych, w tym w zakresie ujednolicenia nazewnictwa wydziałów utworzonych przy sądach okręgowych jako wydziałów rodzinnych
2. Nadal pozostają aktualne postulaty z poprzedniej uchwały w przedmiocie:
a) niezwłocznego zapewnienia przez Ministerstwo Sprawiedliwości właściwego i terminowego wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych, zwłaszcza dotyczących umieszczenia nieletnich w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych,
b) konsultowania ze Stowarzyszeniem treści aktów prawnych oraz inicjowanie zmian legislacyjnych w oparciu o praktykę sądową, między innymi poprzez współpracę i kontakty z Sejmową Komisją Rodziny oraz Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
c) propagowania problematyki orzecznictwa sądów rodzinnych w prasie, zwłaszcza prawniczej oraz na łamach gazety Stowarzyszenia "Familijant".
3. Kontynuować należy współpracę Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych z innymi organizacjami, w szczególności ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich "IUSTITIA", Zrzeszeniem Prawników Polskich, Krajowym Stowarzyszeniem Zawodowych Kuratorów Sadowych i Stowarzyszeniem Urzędników Stanu Cywilnego RP.
4. Postulujemy wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących aplikacji sądowej w przedmiocie:
a) przywrócenia 3 miesięcznego okresu aplikacji w wydziałach rodzinnych,
b) wprowadzenia do komisji egzaminacyjnej odrębnego egzaminatora z zakresu prawa rodzinnego na egzaminach sędziowskich
5. Zobowiązujemy Zarząd Stowarzyszenia do:
a) przekazania uchwały na ręce Ministra Sprawiedliwości,
b) bieżących kontaktów z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie realizacji zgłoszonych postulatów,
c) kontaktów z Kancelarią Prezydenta,
d) nawiązania kontaktów ze środkami masowego przekazu w celu propagowania problematyki spraw rodzinnych i nieletnich oraz przedstawiania pracy sędziego rodzinnego,
e) realizowania podjętych uchwał.

Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez sędziów uczestniczących w Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Sędziów Sadów Rodzinnych w Polsce w Warszawie.


dodano: 2001-03-07
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet