START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


XXV Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce "Nastolatki i ich problemy"

Uprzejmie nformujemy, że Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce organizuje XXV Kongres pod hasłem "Nastolatki i ich problemy", który odbędzie się w dniach 22-26 września 2024 roku w Zakopanem.

Na Kongresie omówimy tematy takie jak etyka zawodowa sędziego w kontekście współczesnych wyzwań(SSN Włodzimierz Wróbel); aktualnie zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego (dr hab. prof. UW Piotr Rylski); sztuka skutecznej komunikacji (prof. UJ Michał Rusinek). Duży dział szkoleniowy z zakresu psychiatrii i psychologii będzie dotyczył tematów takich jak: dziecko z ADHD i spektrum autyzmu w sytuacji rozstania rodziców; zaburzenia emocjonalne u dzieci i adolescentów w perspektywie przywiązania; psychologiczne uwarunkowania przestępstw nieletnich i zachowań ryzykownych młodzieży; problemy psychiczne, uzależnienia młodzieży oraz rodzaje terapii w ośrodkach leczniczych o wzmocnionym nadzorze a także zachowania samobójcze młodzieży. Szczegółowy program w załączeniu.

Koszt udziału w Kongresie wynosi 1100 zł dla członków Stowarzyszenia opłacających składki i 1300 złotych dla sędziów niezrzeszonych. Zgłoszenia prosimy przesłać drogą mailową na adres stowarzyszenie@sedzia-rodzinny.pl do 1 lipca 2024 roku. Pierwszeństwo mają członkowie Stowarzyszenia.

Opłatę należy uiścić na konto Stowarzyszenia dopiero po uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu do udziału w Kongresie oraz wypełnieniu przesłanego przez Stowarzyszenie formularza.

Wpłaty prosimy kierować na konto Stowarzyszenia o numerze 09 1020 1013 0000 0602 0128 5469 w terminie do 30 lipca 2024 r. Brak wpłaty w powyższym terminie oraz brak wypełnionego formularza skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników.

Do zobaczenia!!!

Program

Niedziela, 22 września 2024 r.

Przyjazd uczestników Kongresu do Hotelu Tatra w Zakopanem
Kolacja od godz. 18.00

Poniedziałek, 23 września 2024 r.
Moderator SSR Gdańsk-Południe w Gdańsku Katarzyna Piotrowska

08.30-09.00 Rejestracja uczestników Kongresu
09.00-09. 10 Otwarcie obrad XXV Kongresu
SSO w Gdańsku Ewa Ważny - Prezeska Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
09.10-9.35 Wystąpienie Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara
9.35- 10.00 Dzieci i młodzież w procedurach sądowych z perspektywy Rzeczniczki Praw Dziecka
Monika Horna-Cieślak Rzeczniczka Praw Dziecka
10.00-10.20 Problemy dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
Jan Gawroński - Społeczny Zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka
10.20-11.20 Dziecko z ADHD, spektrum autyzmu w sytuacji rozstania rodziców
Sylwia Kowalska - Fundacja Autism Team
11.20-11.50 Przerwa kawowa
11.50-12.50 Zaburzenia emocjonalne u dzieci i adolescentów w perspektywie przywiązania
dr n.med. Małgorzata Klecka - specjalistka diagnostyki FAS/FASD, psychoteraupetka rodzinna, teraupetka traumy
12.50-14.00 Psychologiczne uwarunkowania przestępstw nieletnich i zachowań ryzykownych młodzieży
dr Marcin Szulc - prof. UG, nauczyciel akademicki i psycholog w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej
14.00-15.00 Obiad
15.00-16.30 Problemy psychiczne, uzależnienia młodzieży oraz rodzaje terapii w ośrodkach leczniczych o wzmocnionym nadzorze
Małgorzata Choina-psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
19.00 Uroczysta kolacja

Wtorek, 24 września 2024 r.
Moderator SSR w Olsztynie Maja Jabłońska

9.00-10.30 Aktualnie zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych
dr hab. prof. UW Piotr Rylski, specjalista ds. orzecznictwa w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, radca prawny
10.30 - 11.00 Przerwa kawowa
11.00 - 12.00 Ciąg dalszy wykładu - Aktualne zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych
12.00 - 13.00 Zachowania samobójcze młodzieży
dr Halszka Witkowska - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, sekretarz Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Koordynator projektu "Życie warte jest rozmowy", Uniwersytet Warszawski
13.00- 14.00 Obiad
14.00- 16:00 Problemy orzecznicze w sprawach rodzinnych i nieletnich - dyskusja
SSO Ewa Ważny - Sąd Okręgowy w Gdańsku, SSO Dorota Trautman - Sąd Okręgowy w Warszawie
18.00-19.00 Kolacja
20.00 Wieczór artystyczny

Środa, 25 września 2024 r.
Moderator SSR w Lubinie Anna Urbańska

9.00 -9.30 Wykorzystanie Systemu Legalis i sztucznej inteligencji w sprawach rodzinnych
dr hab. prof. ALK Przemysław Polański - Wydawnictwo C.H.Beck
9.30-11. 30 Etyka zawodowa sędziego - współczesne wyzwania
SSN Włodzimierz Wróbel
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-14.00 Sztuka skutecznej komunikacji
dr hab. prof. UJ Michał Rusinek- literaturoznawca, tłumacz, pisarz, członek Rady Języka Polskiego PAN
14.00-15.00 Obiad
18.00-19.00 Kolacja
19.30 Spektakl

Czwartek, 26 września 2024 r.

09.00-10.00 Podsumowanie kongresu, przyjęcie uchwały i zakończenie obrad
Ewa Ważny - Prezeska Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Pobierz plik: XXV Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce "Nastolatki i ich problemy" - program


Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2024-06-16
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet