START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Sędzia Katarzyna Piotrowska uczestniczyła w panelu ekspertów NIK

W dniu 25 kwietnia 2024 roku w Warszawie Wiceprezeska Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce sędzia Katarzyna Piotrowska na zaproszenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wzięła udział w panelu ekspertów, którego celem była ocena czy podmioty odpowiedzialne za przeciwdziałanie przemocy domowej działały prawidłowo i rzetelnie.Przedmiotem rozważań był przede wszystkim sposób realizacji przez poszczególne jednostki zadań nałożonych przepisami ustawy o przeciwdziałania przemocy domowej.

Wiceprezeska przedstawiła perspektywę sądów rodzinnych:
  • brak skutecznego systemu monitorowania sytuacji dzieci poniżej 6 roku życia doświadczających przemocy
  • brak wystarczającej liczby miejsc w pieczy zastępczej
  • brak regulacji dotyczącej przewożenia dzieci zabieranych ze środowiska rodzinnego
  • rozważnie dostępu sądów do dokumentacji i informacji z procedury Niebieskiej Karty
  • stworzenie na potrzeby sądów rejestru osób wobec których wydano prawomocne orzeczenie o ingerencji we władzę rodzicielską
  • konieczność wzmocnienia sądów rodzinnych poprzez zwiększenie kadry orzeczniczej i pomocniczej a także rozważnie zmniejszenia kognicji tych sądów


Możliwość obejrzenia wystąpień wszystkich prelegentów na profilu NIK na FB https://www.facebook.com/share/v/wHP1y7cEEiySVG4G/Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2024-04-27
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet