START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Opinia w sprawie zmian w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych (projekt z dnia 21.03.24)

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
z dnia 28 marca 2024 roku
w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie Regulamin urzędowania sądów powszechnych
( projekt z dnia 21 marca 2024r.)


Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce jednoznacznie pozytywnie opiniuje propozycje zmian w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych w zakresie dodania spraw o uzgodnienie płci do kategorii spraw pilnych, a także w zakresie umożliwienia stronom tych postępowań zajmowania miejsc obok siebie na sali sądowej. Nie tracąc z pola widzenia potrzeby ustawowego uregulowania kwestii prawnej tranzycji osób transpłciowch należy uznać, że to rozwiązanie w obecnej sytuacji prawnej pozwoli przyspieszyć rozstrzyganie tych spraw, co znacząco pozytywnie wpłynie na dobrostan osób transpłciowych i uczyni procedurę prawną bardziej przyjazną dla obywateli.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę na potrzebę wyeliminowania z języka prawnego pojęcia "zmiany płci", na rzecz pojęcia "uzgodnienia płci". Wyrażenie "zmiana płci" błędne i w sposób niewłaściwy opisuje sytuację osoby transpłciowej. Osoba transpłciowa odczuwa inną płeć, niż błędnie przypisana jej przy urodzeniu i dąży do między innymi prawnego uzgodnienia płci odczuwanej z płcią, która została jej przypisana prawnie.

Odnosząc się do propozycji zmian w zakresie współczynników przydziału spraw osobom pełniącym funkcje w sądach należy zauważyć, że problem ten jest skomplikowany. Nie wydaje się właściwe uzależnienie tego współczynnika jedynie od liczby orzeczników zatrudnionych w danej jednostce. Należy w ocenie Stowarzyszenia wziąć także pod uwagę specyfikę rodzaju spraw wpływających w danej jednostce. W największych i najbardziej obciążonych sądach w Polsce proponowane zwiększenie osobom funkcyjnym przydziału spraw może się odbyć ze szkodą albo dla sprawowania funkcji, albo dla orzecznictwa.

Należy wziąć pod uwagę nie tylko liczbę sędziów w wydziale, ale również liczbę spraw w referatach tych sędziów, dlatego proponujemy dla większej elastyczności ustalić liczbę sędziów na 10 jako graniczną dla obniżenia współczynnika spraw dla przewodniczących. Podobnie sprawa dotyczy kierowników sekcji, czy wizytatorów lub rzeczników dyscyplinarnych. W dużych sądach zaproponowane współczynniki są zbyt wysokie. Ustalenie zbyt wysokich współczynników dla osób funkcyjnych w szczególności w dużych sądach spowoduje, że nie będzie chętnych osób rzetelnie podchodzących do swoich obowiązków w zakresie pełnienia tych funkcji, albo te dodatkowe czynności nie będą wykonywane wnikliwie.

Pobierz plik: Projekt z dnia 21 marca 2024 - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Opinia Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce z dnia 28 marca 2024 roku w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2024-04-25
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet