START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Zmiany w spadkach

Informujemy, że od 15 listopada 2023r., w związku ze zmianą przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023.1615 z dnia 2023.08.14) zezwolenie sądu na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka nie będzie wymagane w sytuacji, w której:

- dziecko zostaje powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica

- oboje rodzice, którym w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, są zgodni co do tego, że spadek w imieniu dziecka należy odrzucić,

- pozostali zstępni (dzieci, wnuki) tego rodzica, który spadek odrzucił również odrzucają spadek po tym spadkodawcy (tj. gdy już złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku, lub składają je jednocześnie z rodzicem, który chce odrzucić spadek w imieniu dziecka, tzn. w ramach jednego aktu notarialnego lub przed sądem).

W innych wypadkach, w szczególności w braku porozumienia między rodzicami, na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka rodzic powinien uzyskać zezwolenie sądu:

a. opiekuńczego (Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego miejsca zamieszkania dziecka) - jeżeli nie toczy się jeszcze postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po tym spadkodawcy,

b. sądu spadku (Wydział Cywilny Sądu Rejonowego ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część) - jeżeli jest już w toku sprawa o stwierdzenie nabycia spadku.Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2023-11-20
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet