START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Program XXIV Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

W tym roku tematyka wykładów, oprócz omówienia licznych zmian przepisów, wiąże się z występującymi problemami orzeczniczymi w zakresie: stosowania prawa ukraińskiego w sprawach rodzinnych, procedur odebrania dziecka w związku z przemocą wobec dziecka, a także rozpoznawania objawów dziecka krzywdzonego oraz czynników ryzyka w rodzinach, w których może dojść do krzywdzenia dzieci ze skutkiem śmiertelnym.

XXIV Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
"DZIECKO I JEGO RODZINA" Zakopane 17 - 21 września 2023 r.


PROGRAM KONGRESU

Niedziela, 17 września 2023 r.

Przyjazd uczestników Kongresu do Hotelu Tatra w Zakopanem
Kolacja od godz. 18:00

Poniedziałek, 18 września 2023 r.
Moderator SSR Gdańsk - Południe w Gdańsku Katarzyna Piotrowska

08:30 - 09:00 Rejestracja uczestników Kongresu
09:00 - 09:30 Otwarcie obrad XXIV Kongresu
SSO w Gdańsku Ewa Ważny - Prezeska Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
09:30 - 11:30 Postępowanie w sprawach dotyczących dziecka i rodziny z Ukrainy oraz stosowanie prawa ukraińskiego.
dr Sylwia Jastrzemska - SSO we Wrocławiu, wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich
11:30 - 12:00 Przerwa kawowa
12:00 - 14:00 Wpływ przywiązania na funkcjonowanie dziecka i dorosłego
dr Teresa Jadczak - Szumiło - psycholożka i pedagożka, ekspertka w zakresie FASD
14:00 - 15:00 Obiad
15:00 - 16:30 Aktualne zmiany przepisów i problemy orzecznicze w sprawach rodzinnych
Ewa Ważny - SSO w Gdańsku, wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich, Katarzyna Piotrowska - SSR Gdańsk - Południe w Gdańsku
19:00 Uroczysta kolacja

Wtorek, 19 września 2023 r.
Moderator SSR w Lubinie Anna Urbańska

9:15 - 10:30 Dziecko w rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzinie adopcyjnej
dr Anna Krawczak, antropolożka, matka zastępcza i adopcyjna, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem Uniwersytetu Warszawskiego
10:30 - 11:30 Specyfika diagnozowania przez Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów Dariusz Kustra - psycholog, Sławomir Lasek - pedagog - OZSS w Kielcach
11:30 - 12:00 Przerwa kawowa
12:00 - 13:00 Odbieranie dzieci rodzicom na podstawie art. 12a ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz aktualne zmiany przepisów w tym zakresie (Dz.U.2023 poz.535)
dr hab. Magdalena Szafranek - socjolożka i prawniczka, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 16:00 Dyskusja w zakresie problemów orzeczniczych
SSO Sylwia Jastrzemska - Sąd Okręgowy we Wrocławiu, SSO Ewa Ważny - Sąd Okręgowy w Gdańsku, SSR Katarzyna Piotrowska - Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe w Gdańsku
18:00 - 19:00 Kolacja
19:00 Projekcja filmu dokumentalnego "Nauka latania" - losy trójki wychowanków domu dziecka rozpoczynających dorosłe życie. Czy można wyrwać się z zaklętego kręgu złego dzieciństwa?
Po projekcji filmu dyskusja z udziałem reżyserki filmu Katarzyny Trzaski oraz Michała Janczury - dziennikarza i autora serialu radiowego "Piecza".
Moderator: SSR w Olsztynie Maja Jabłońska (Wiceprezeska Stowarzyszenia)

Środa, 20 września 2023 r. Moderator SSR w Olsztynie Maja Jabłońska

9:00 - 9:45 Piecza współdzielona (naprzemienna) - perspektywa dziecka na podstawie badań dr Marii Reimann.
SSR w Sulęcinie Tomasz Błaszkiewicz
9:45 - 10:00 Wykorzystanie Systemu Legalis w sprawach rodzinnych
dr hab. prof. Przemysław Polański - Wydawnictwo C.H.Beck
10:00 - 11:30 Objawy dziecka krzywdzonego. Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci. Analiza wypadków śmiertelnych dzieci związanych z przemocą rodziców.
Marzena Kraśniewska i Dorota Gorczyca - psycholożki oraz psychoteraupetki dzieci i młodzieży, Fundacja "Dajemy Dzieciom Siłę"
11:30 - 12:00 Przerwa kawowa
12:00 - 14:00 Job crafting - profilaktyka wypalenia zawodowego.
dr Malwina Puchalska - Kamińska i Agnieszka Łądka - Barańska - psycholożki, Uniwersytet SWPS, Job Crafting Polska
14:00 - 15:00 Obiad
18:00 - 19:00 Kolacja
19:30 Spektakl teatralny

Czwartek, 21 września 2023 r.

09:00 - 10:00 Podsumowanie konferencji, przyjęcie uchwały i zakończenie obrad
Ewa Ważny - Prezeska Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce


Pobierz pliki:
Program XXIV Kongresu

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2023-09-16
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet