START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


XXIV Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce pod hasłem "Dziecko i jego rodzina"

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce organizuje XXIV Kongres pod hasłem "Dziecko i jego rodzina", który odbędzie się w dniach 17-21 września 2023 roku w Zakopanem.

W tym roku tematyka wykładów, oprócz omówienia licznych zmian przepisów, wiąże się z występującymi problemami orzeczniczymi w zakresie: stosowania prawa ukraińskiego w sprawach rodzinnych, procedur odebrania dziecka w związku z przemocą wobec dziecka, a także rozpoznawania objawów dziecka krzywdzonego oraz czynników ryzyka w rodzinach, w których może dojść do krzywdzenia dzieci ze skutkiem śmiertelnym. Szeroko omówiona zostanie problematyka dzieci w rodzinach zastępczych i adopcyjnych oraz w pieczy współdzielonej (naprzemiennej), a także specyfika diagnozowania przez Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów. Uczestnicy Kongresu zapoznają się również z aktualną wiedzą psychologiczną w zakresie wpływu przywiązania na funkcjonowanie dziecka, a także profilaktyką wypalenia zawodowego w związku z pracą sędziego rodzinnego.

Koszt udziału w Kongresie wynosi 920 zł od osoby dla członków Stowarzyszenia opłacających składki i 1100 złotych dla sędziów niezrzeszonych. Zgłoszenia prosimy przesłać drogą mailową na adres stowarzyszenie@sedzia-rodzinny.pl do 30 czerwca 2023 r. Pierwszeństwo w przyjęciu mają członkowie Stowarzyszenia.

Opłatę należy uiścić na konto Stowarzyszenia dopiero po uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu do udziału w Kongresie. Wpłaty prosimy kierować na konto Stowarzyszenia o numerze 09 1020 1013 0000 0602 0128 5469 w terminie do 15 lipca 2023r. Brak wpłaty w powyższym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników.

Program kongresu w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy!!!


Pobierz pliki:
Program XXIV Kongresu

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2023-06-12
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet