START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Seminarium "Nowe obowiązki sądów opiekuńczych w Ustawie z dnia 7 października 2022 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej..."

Od 1 lutego 2023 roku wejdą w życie kolejne zmiany przepisów i nowe obowiązki sądów opiekuńczych zawarte w Ustawie z dnia 7 października 2022 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw( Dz.U. z dnia 19 października 2022 roku pozycja 2140). Przepisy w załączeniu.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce zaprasza sędziów rodzinnych na bezpłatne seminarium online, które odbędzie się 10 stycznia 2023 roku w godzinach 19.00-20.30, poświęcone analizie powyższych zmian i problemów mogących pojawić się w praktyce sądowej.

Podczas seminarium podjęte zostaną zagadnienia związane z generalnymi zasadami umieszczania małoletnich w pieczy zastępczej oraz zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy, dotyczące centralnego rejestru pieczy zastępczej oraz obowiązki sądu opiekuńczego wynikające ze zmienionego art. 112 (7) k.r.o. i art. 579(2) k.p.c. Bardzo istotne jest poznanie punktu widzenia różnych instytucji i wypracowanie dobrych praktyk, dlatego o udział w seminarium poprosiliśmy praktyków.
  • Pani Alina Prusinowska-Marek; kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim i wykładowca KSSiPA omówi zmiany przepisów
  • Pani Agnieszka Oracz -Zawistowska - Zastępca Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawi punkt widzenia przedstawiciela pieczy zastępczej.
  • Wiceprezeski Stowarzyszenia: Katarzyna Piotrowska z Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku i Maja Jabłońska z Sądu Rejonowego w Olsztynie przedstawią punkt widzenia sędziów rodzinnych.
Zapraszamy do aktywnego udziału w seminarium, celem wypracowania dobrych praktyk i zasad współpracy sądów opiekuńczych z przedstawicielami pieczy zastępczej. Będzie możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń.

Zapisy na seminarium oraz ewentualne pytania prosimy zgłaszać do 7 stycznia 2023 roku na adres mailowy Stowarzyszenia: stowarzyszenie@sedzia-rodzinny.pl


   Pobierz plik: Poz. 2140. USTAWA z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw


Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2022-12-21




KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet