START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Relacja z XXIII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce pod hasłem "Dziecko i jego emocje"W dniach 18 -22 września 2022r. odbył się XXIII Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce pod hasłem "Dziecko i jego emocje". Kongres, jak co roku, służył poszerzaniu merytorycznej wiedzy na tematy prawnicze i psychologiczne, jakże potrzebne w pracy sędziego rodzinnego, ale również służył integracji środowiska sędziowskiego - spędzaniu czasu na wymianie myśli i dyskusji na nurtujące nas problemy.

Obrady otworzyła Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce Ewa Ważny -Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku. Na tegorocznym Kongresie zaprezentowane zostało nowe logo Stowarzyszenia, które będzie nam odtąd towarzyszyło.Życie składa się z radości i smutków, które przeplatają się ze sobą . Jak informowaliśmy, zmarła członkini naszego Stowarzyszenia Henryka Stawiany, która uczestniczyła w Kongresach a w ostatnim czasie bardzo chorowała. Był czas na jej na wspomnienie.Podczas Kongresu ogłoszono wyniki i wręczono nagrody dla laureatów VII edycji konkursu dla sędziów rodzinnych organizowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce na pracę pisemną "Dziecko i jego emocje".

Laureatami konkursu zostali: sędzia Agnieszka Jasińska- I miejsce, sędzia Barbara Cywińska -II miejsce, sędzia Monika Czajka -III miejsce oraz przyznano wyróżnienia za udział w konkursie dla sędziów: Moniki Krajki-Pawlak i Anny Cencory. Komisja wyróżniła poza konkursem bardzo wartościową pracę sędzi karnej - Joanny Popiel. Wszystkie prace zostały opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce pod zakładką "Konkursy".

Tradycyjnie, sędzia Arkadiusz Krupa członek Stowarzyszenia komentował wykłady naszych prelegentów satyrycznymi rysunkami pod hasłem "Ślepym okiem Temidy".

Tematy szkoleń dobrane zostały tak, by odpowiadały na obecne problemy orzecznicze, z jakimi spotykają się sędziowie rodzinni.

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu dr Sylwia Jastrzemska omawiała Rozporządzenie Rady UE 2019/1111 z 25 czerwca 2019r. w sprawie jurysdykcji i uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę.Prof. Henryk Haak z kolei omawiał przepisy nowej Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 roku (Dz.U z 2022 roku, pozycja 1700). Dzięki "sprzyjającej" pogodzie, dyskusja uczestników Kongresu na temat problemów związanych ze stosowaniem nowej ustawy przedłużyła się do późnych godzin.Dr hab. Magdalena Szafranek z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła niezwykle ciekawe wyniki badań dotyczących funkcjonowania dzieci w tymczasowej pieczy zastępczej.Aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach ustrojowych przedstawił Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski.Bieżące problemy orzecznicze w sprawach rodzinnych, w tym problemy proceduralne związane z małoletnimi uchodźcami, przedstawiły sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Dorota Trautman i sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku Katarzyna Piotrowska.Jak co roku, dzięki prezentacji profesora Przemysława Polańskiego, który reprezentował wydawnictwo C.H.Beck, mogliśmy poznać nowe przydatne funkcje systemu Legalis w sprawach rodzinnych. Podczas Kongresu można było również nabyć aktualne komentarze i inne ciekawe pozycje prawnicze z Wydawnictwa C.H.Beck.Niezwykle ciekawe były również szkolenia z zakresu psychologii.

Dr hab.Magdalena Błażek z Katedry Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i dr Aleksandra Lewandowska-Walter z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego omówiły systemowe ujęcie problemu alienacji rodzicielskiej jako formy przemocy emocjonalnej wobec dziecka. Potrzeba poznania szerokich aspektów tego problemu, również w kontekście występowania przemocy wynika z pkt.41 Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wpływu, jaki na kobiety i dzieci wywierają przemoc ze strony partnera oraz prawo pieczy nad dzieckiem (2019/2166(INI) , raportu Grevio z 16.09.2021 roku a także pisma Rzecznika Praw Obywatelskich z 1.12.2021 roku.Dr Teresa Jadczak-Szumiło -psycholog, ekspert w zakresie FASD, przedstawiła problematykę modelowania więzi między rodzicem, a dzieckiem i jego wpływ na tworzenie się regulacji emocji dziecka. Szczegółowo omówiła zmiany w procesie przywiązania- traumę wczesnodziecięcą oraz okoliczności wpływające na rozwój mózgu u dzieci.Dr Joanna Ulatowska z kolei - psycholog z Instytutu Psychologii UMK w Toruniu mówiła na temat kłamstwa i jego wykrywania. Dowiedzieliśmy się jak wiele zależy od werbalnych i niewerbalnych strategii, o zachowaniu podczas snucia prawdziwych i nieprawdziwych opowieści ,czy składania zeznań.Pierwszego dnia Kongresu miała miejsce uroczysta kolacja, której towarzyszyła kapela góralska. Podczas kolacji wręczone zostały dyplomy z upominkami książkowymi wszystkim sędziom- członkom Stowarzyszenia , którzy w ostatnim czasie odeszli w stan spoczynku. Dla osób chętnych w dalszej części była muzyka taneczna , aby zrównoważyć siedzący tryb życia.Podczas drugiego wieczoru Kongresu uczestnikom zaprezentowany został niezwykle emocjonalny reportaż "Wszystko o moim dziecku" w reżyserii Piotra Jaconia, który przedstawiał opowieści rodziców dzieci transpłciowych o ich pełnej bólu i trudnych emocji drodze zmierzającej do korekty płci. Reportaż ten oglądał z nami redaktor Piotr Jacoń, który razem z sędzią Moniką Czajką - jako rodzice osób transpłciowych - opowiadali o swych prywatnych doświadczeniach i problemach, jakie napotykali razem ze swoimi dziećmi, w polskim systemie prawnym i medycznym, aby ostatecznie sfinalizować proces tranzycji, a przede wszystkim o silnych przeżyciach osób transpłciowych w zetknięciu z innymi osobami, urzędnikami i sędziami, podczas tego procesu. Każdy uczestnik Kongresu otrzymał w materiałach szkoleniowych również książkę autorstwa Piotra Jaconia "My Trans". Do późnych godzin prowadzona była dyskusja, sędziowie dzielili się swoimi doświadczeniami z sali rozpraw. Pojawiły się głosy o potrzebie zmian przepisów prawnych w zakresie prawnej regulacji procesu tranzycji. W ocenie sędziów orzekających w sprawach o uzgodnienie płci -sprawy te powinny być rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym . Konieczna jest w tych sprawach specjalizacja sędziów, szkolenia oraz wykwalifikowani biegli sądowi.Obrady Kongresu zakończone zostały podjęciem uchwały uwypuklającej bieżące problemy prawne i związane z sytuacją małoletnich dzieci, które wymagają natychmiastowej reakcji ze strony ustawodawcy i władz państwowych.

Ostatni wieczór wypełnił zespół Aire Andaluz, który zauroczył publiczność wykonaniem tradycyjnych pieśni hiszpańskich z Andaluzji i tańcem flamenco. Niezwykle ciekawym pomysłem były transkrypcje piosenek Marka Grechuty na styl hiszpański. Po występie uczestnicy mieli możliwość poznania zasad tańca flamenco i zatańczenia z tancerkami.Pogoda w tym roku nie dopisała, zaplanowana wycieczka nie odbyła się , a z wydarzeń sportowych odbył się tylko jeden trening Nordic Walking z certyfikowanym instruktorem Magdaleną Szafranek. Tym chętniej wrócimy za rok, by nadrobić te zaległości.Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Kongresie i przyjazną atmosferę. Zapraszamy na kolejny XXIV Kongres, który odbędzie się w dniach 18-21 września 2023r. Dziękujemy prelegentom za udostępnienie materiałów i prezentacji.Do zobaczenie za rok !!!

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2022-10-07
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet