START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Uchwała XXIII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Sędziowie rodzinni zgromadzeni na XXIII Kongresie Stowarzyszenia Sędziów rodzinnych w Polsce pod hasłem "Dziecko i jego emocje", w celu zapewnienia obywatelom, w szczególności dzieciom, realizacji ich konstytucyjnych praw, podjęli w dniu 21 września 2022r. uchwałę o następującej treści :
  1. Domagamy się od władzy ustawodawczej i wykonawczej podjęcia szybkich, zdecydowanych działań mających na celu poprawę opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w Polsce, w tym zapewnienie im efektywnego wsparcia psychologicznego oraz psychiatrycznego. Zwracamy też uwagę na potrzebę realizacji treści art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, w zakresie udziału psychiatrów, szczególnie psychiatrów dzieci i młodzieży, w procesie diagnostycznym oraz zapewnienia opiniodawczym zespołom sądowym specjalistów takiej obsady kadrowej, aby przeprowadzenie badania i uzyskanie opinii następowało w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.
  2. Domagamy się zaprzestania dyskryminowania dzieci i młodzieży, w szczególności z uwagi na pochodzenie etniczne, płeć, orientację, niepełnosprawność. Zwracamy uwagę na konieczność podjęcia działań w zakresie prawnej regulacji procesu tranzycji.
  3. Domagamy się podjęcia działań mających na celu efektywną realizację celów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym zwiększenie dostępności rodzinnych form pieczy zastępczej.
  4. Zwracamy uwagę na celowość prowadzenia kampanii społecznej uświadamiającej niezbędną potrzebę posiadania przez dziecko obojga rodziców mimo ich rozstania.
  5. Domagamy się wzmocnienia kadrowego wydziałów rodzinnych przez umożliwienie asesorom orzekania w tych wydziałach.
  6. Domagamy się wsparcia wydziałów rodzinnych zwiększoną liczbą referendarzy, asystentów i kadry urzędniczej.
  7. Domagamy się zagwarantowania rzetelnego i realnego procesu konsultacji publicznych w zakresie projektowanych zmian legislacyjnych.
Zakopane, 21 września 2022 roku


Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2022-09-24
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet