START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Wspólne stanowisko stowarzyszeń w sprawie wynagrodzeń sędziów, asesorów, prokuratorów i referendarzy

Warszawa, 13 września 2022 r.

W imieniu organizacji, podpisanych pod oświadczeniem, informujemy, że nie wyrażamy zgody na łamanie przepisów Konstytucji o zapewnieniu sędziom wynagrodzenia w wysokości odpowiedniej do rangi pełnionego urzędu. Obecne przepisy prawa o ustroju sądów, które wiążą wysokość wynagrodzenia z przeciętnym wynagrodzeniem, gwarantują, że sędziowie, asesorzy, prokuratorzy i referendarze sądowi nie stają się "zakładnikami" woli politycznej. Wysokość wynagrodzeń sędziów, asesorów, prokuratorów i referendarzy sądowych rośnie tylko wtedy, gdy wzrasta wynagrodzenie w gospodarce. Jest to sprawiedliwy, przejrzysty i wolny od manipulacji mechanizm. Dlatego zapowiedziana przez Rząd próba wyłączenia tej reguły po raz trzeci z rzędu nie może mieć miejsca. Premier zapewnia, że sytuacja budżetu państwa nigdy nie była tak dobra, w ostatnich latach znacząco podwyższono zarobki polityków, nie ma żadnych podstaw do odstąpienia od przyjętego mechanizmu waloryzacji wynagrodzeń.

Zamierzamy podjąć wspólne i skoordynowane działania, których celem ma być przestrzeganie przez Rząd przepisów Konstytucji oraz traktatów Unii Europejskiej. Działania nasze będą obejmować środki prawne oraz dopuszczalne formy protestu. Wzywamy sędziów i asesorów sądowych wszystkich sądów do zwoływania na 5 października 2022 r. zgromadzeń ogólnych sądów lub w razie odmowy prezesów - nieformalnych zebrań, podczas których omówione zostaną sposoby prowadzenia protestów w razie niewycofania się przez Rząd z tych rozwiązań

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA
Krystian Markiewicz - Prezes
Stowarzyszenie Sędziów Themis
Beata Morawiec - Prezes
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce
Ewa Ważny - Prezes
Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów KSSiP VOTUM
Konrad Wasik -Przedstawiciel
Stowarzyszenia Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Aleksandra Wrzesińska-Nowacka - Prezes
Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych LEX IUSTA
Iwona Chełminiak-Szymkiewicz - Prezes
Stowarzyszenie Prokuratorów "LEX SUPER OMNIA"
Katarzyna Kwiatkowska - Prezes
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2022-09-14
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet