START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Sytuacja prawna, zdrowotna i emocjonalna dzieci, które przyjechały do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022

W dniu 6 kwietnia 2022 roku w Gdańsku odbyła się Konferencja "Sytuacja prawna, zdrowotna i emocjonalna dzieci, które przyjechały do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022. Analiza skutecznych metod pomocy" zorganizowana przez Polskie Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci.

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce było patronem i partnerem konferencji, która adresowana była dla dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych woj. pomorskiego.

W tych trudnych dla wszystkich czasach bardzo ważna jest również wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami, tak aby pomoc udzielana dzieciom ukraińskim była szybka i skuteczna. Uczestnicy poznali problemy z którymi trzeba się zmierzyć oraz nabyli nową wiedzę prawną i medyczną, którą mogą wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Udział uczestników w Konferencji był bezpłatny a prelegenci wystąpili pro bono.

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce reprezentowała na Konferencji Prezes Stowarzyszenia, Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku Ewa Ważny, która omówiła zagadnienie Sytuacji prawnej małoletnich uchodźców z Ukrainy. Przedstawiła szczególną regulację prawną obowiązująca od 24 lutego 2022 roku : Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz.583), zmienioną ustawą z dnia 23 marca 2022 r., w której wprowadzono instytucję opiekuna tymczasowego dla małoletnich obywateli Ukrainy, przebywających w Polsce bez opieki. Wyjaśniła, że opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego. Sąd rozpoznaje sprawę bezzwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu do sądu wniosku lub powzięcia informacji o konieczności ustanowienia opiekuna tymczasowego. Postępowanie może być wszczęte na wniosek lub z urzędu. Postanowienie jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą jego wydania. W postępowaniu takim nie pobiera się opłat, a wydatki ponosi Skarb Państwa, braki formalne wniosku uzupełniane są z urzędu ( sąd nie może wniosku zwrócić). Sąd może dokonywać doręczeń zawiadomień i wezwań w sposób, który uzna za najbardziej celowy, kierując się sprawnością postępowania np. telefonicznie lub emailem. Sędzia omówiła gdzie szukać formularzy wniosków, jakie są zasady ustanawiania opiekunów tymczasowych, kiedy sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym a kiedy na rozprawie i kto w praktyce najczęściej pełni te funkcje. Wskazała jakie uprawnienia ma opiekun tymczasowy i kto prowadzi nadzór w zakresie jego opieki nad dzieckiem. Odpowiedziała również na pytania uczestników konferencji.

Olga Markowska -lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, terapeuta systemowy omówiła temat Ostrej i przewlekłej reakcji na stres oraz kryteria diagnostyczne i objawy nieoczywiste. Pani doktor podzieliła się także swoim doświadczeniem w zakresie leczenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przybyłych z Ukrainy. Z niepokojem stwierdziła, że znaczna część dzieci z ukraińskich placówek opiekuńczych przebywających na terenie ośrodków w województwie pomorskim wymaga bardzo dokładnego badania, postawienia nowej diagnozy i zastosowania nowych leków albowiem podawane dzieciom leki ukraińskie od wielu lat są wycofane ze sprzedaży w Polsce albo przeznaczone są wyłącznie dla dorosłych. U wielu dzieci brak również dokumentacji medycznej i aktualni opiekunowie nie są w stanie udzielić informacji, czy niebezpieczne zachowania, które pojawiły się już w Polsce miały miejsce wcześniej czy pojawiły się w związku z nową sytuacją. W załączonej prezentacji omówiono istotne kwestie związane z zespołem stresu pourazowego PTSD.

Lekarz pediatra Ewelina Trafalska przedstawiła Sytuację zdrowotną dzieci przybyłych z Ukrainy. Pani Doktor omówiła system ochrony zdrowia na terenie Ukrainy a także kwestię braku realizacji w tym kraju szczepień w zakresie COVID 19, Odry, Polio, Gruźlicy itp. Jako problemy zdrowotne dzieci ukraińskich wymieniła: niedobór jodu na które cierpi 80% dzieci, dużą liczbę dzieci z urazami psychicznymi z terenów działań wojennych, choroby zakaźne takie jak polio, odra, gruźlica- w związku z niedostateczną liczbą dzieci zaszczepionych, duży wskaźnik zachorowalności na HIV. Omówiła zasady przyjmowania w Polsce pacjentów z Ukrain. Dla dzieci ukraińskich z chorobami onkologicznymi, SMA (rdzeniowy zanik mięśni), cukrzycą, HIV/AIDS zorganizowano Klinikę Jednorożec, w której dzieci przechodzą badania i są kierowane do dalszego leczenia, również do Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Belgii, Holandii i wielu innych państw. Przedstawiła kwestie dotyczące leczenia dzieci ukraińskich w związku z cukrzycą oraz SMA w pomorskich przychodniach ( treść wykładu w załączeniu ).

Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek, lekarz i psychoterapeuta CBT omówiła zjawisko Ostrej i przewlekłej reakcji na stres oraz metody terapeutyczne o udokumentowanej skuteczności. Przedstawiła kryteria diagnostyczne PTSD czyli zespołu stresu pourazowego, które mogą się pojawić u dzieci i młodzieży przybyłych z Ukrainy w ciągu 6 miesięcy od zdarzenia. Do kryteriów takich należy narażenie na bardzo stresujące wydarzenie, uporczywe flashbacks i wzbudzenie w momencie zetknięcia z okolicznościami przypominającymi wydarzenie, unikanie okoliczności przypominających stresor, niepamięć dotycząca okoliczności lub zwiększona psychologiczna wrażliwość.

Bardzo cieszymy się, że Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce mogło wesprzeć organizację tej niezwykle potrzebnej konferencji.


   Pobierz plik: Ewelina Trafalska
   Pobierz plik: Olga Markowska


Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2022-04-18
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet