START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Uchwała XXII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

ZAKOPANE 15 września 2021 r.

My sędziowie zgromadzeni na XXII Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce:
  1. stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim działaniom podważającym autorytet sądów i sędziów;
  2. domagamy się od władzy ustawodawczej i wykonawczej podjęcia szybkich, zdecydowanych działań, mających na celu poprawę opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w Polsce, w tym zapewnienie im efektywnego wsparcia psychologicznego oraz psychiatrycznego;
  3. domagamy się zagwarantowania rzetelnego i realnego procesu konsultacji publicznych w zakresie projektowanych zmian legislacyjnych;
  4. domagamy się podjęcia działań mających na celu efektywną realizację celów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym zwiększenie dostępności rodzinnych form pieczy zastępczej;
  5. wskazujemy na konieczność systemowego wspierania finansowego telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży;
  6. postulujemy zwiększenie finansowego wsparcia organizacji społecznych działających na rzecz dobra dziecka i rodziny oraz zagwarantowanie transparentności procesu przyznawania tej pomocy;
  7. domagamy się zaprzestania dyskryminowania dzieci i młodzieży, w szczególności z uwagi na pochodzenie etniczne, płeć, niepełnosprawność;
  8. oczekujemy podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i opieki dzieciom z rodzin uchodźczych;
  9. wskazujemy na konieczność wprowadzenia ustawowych gwarancji zapewnienia sędziom i pracownikom wymiaru sprawiedliwości pomocy psychologicznej oraz regularnej edukacji z zakresu zdrowia psychicznego;
  10. postulujemy o odstąpienie od planów objęcia kognicją sądów rodzinnych spraw o których mowa w art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2021-09-20
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet