START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce z dnia 6 marca 2021 roku

Śmierć dziecka, która jest wynikiem stosowania przemocy w środowisku rodzinnym jest ogromną porażką państwa, na którym spoczywa konstytucyjny obowiązek zapewnienia ochrony każdemu dziecku. Zgodnie z art. 72. ust.1 Konstytucji Rzeczpospolita Polska powinna zapewnić ochronę praw dziecka i każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

Sprawa rodzinna, w której występuje przemoc wobec dziecka wymaga niezwłocznego podejmowania czynności, ścisłej współpracy sądu z kuratorami sądowymi, asystentami rodziny, policją i innymi instytucjami. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji , w której świadkowie, pomimo istnienia obowiązku z art. 572 k.p.c.( zawiadomienia sądu opiekuńczego), zatajają niepokojące informacje i przekazują je dopiero, gdy sprawa krzywdzenia dziecka zostaje ujawniona. Coraz częściej zdarza się jednak, że dopiero śmierć osoby najmłodszej, będąca następstwem stosowania przemocy, ujawnia skalę problemów, jakie występowały w środowisku domowym. Tymczasem sprawy, w których podejrzewa się stosowanie krzywdzenia dziecka wymagają podejmowania szybkiej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Czas oczekiwania na opinię biegłych specjalistów, z uwagi na ogromną liczbę spraw wynosi kilka miesięcy, co nie powinno mieć miejsca. Sądowe zobowiązania do podjęcia terapii psychologicznej czy psychiatrycznej przez rodziców nie są realizowane, z uwagi na brak placówek specjalistycznych w tym zakresie. Zdarzają się sytuacje, że orzeczenia sądu wydane w związku z zagrożeniem dobra dziecka nie są wykonywane z powodu niedostatecznej liczby rodzin zastępczych i niewystarczającego wsparcia świadczonego na ich rzecz przez samorząd. Ta sytuacja musi się zmienić, jeśli mamy skutecznie dbać o bezpieczeństwo dzieci.

Przypadek małoletniej Hani, o której historii informowały ostatnio media, wykazuje, że dorośli zawiedli. Mamy nadzieję, że ta tragiczna sprawa zostanie bardzo dokładnie zbadana. W pełni popieramy działania organizacji pozarządowych w kierunku wprowadzenia w Polsce odpowiednika procedury Serious Case Review, mającej na celu obowiązkową analizę przyczyn przypadków krzywdzenia dzieci, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2021-03-08
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet