START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Ewa Ważny: "Sędzia rodzinny - prawnik, praktyk, człowiek"

Zachęcamy do lektury artykułu "Sędzia rodzinny - prawnik, praktyk, człowiek "sędzi Ewy Ważny zamieszczonego w aktualnym numerze kwartalnika "Dziecko Krzywdzone". Autorka przedstawia problemy i trudności w codziennej pracy sędziego z różnych perspektyw: prawnych, orzeczniczych, organizacyjnych i psychologicznych.

Artykuł stanowi głos w dyskusji na temat potrzeby dokonania systemowych zmian w zakresie sądownictwa rodzinnego, szczególnie tam, gdzie niezbędna jest szybka i profesjonalna pomoc dziecku.

Oto fragment :

"...Każdy sędzia rodzinny ma w swoim referacie sprawy, w których rodzice od wielu lat toczą walkę o dziecko. Dzieci bywają wciągane w konflikt między rodzicami, w różny sposób odreagowują rozpad rodziny, a ich rzeczywiste problemy są nieistotne dla rodziców, którzy kierują się jedynie chęcią dokuczenia byłemu małżonkowi lub partnerowi. Pełnomocnicy składają kolejne wnioski dowodowe i wymyślają coraz bardziej skomplikowane konstrukcje prawne, by wydłużyć czy zablokować tok postępowania. Nie ma szansy na mediacje i ugodowe zakończenie sprawy. Wszelkie orzeczenia mające na celu wyciszenie konfliktu, np. zobowiązujące do podjęcia terapii psychologicznej, ukończenia zajęć psychoedukacyjnych czy przymuszające do wykonywania kontaktów nie przynoszą rezultatu. Brakuje skutecznych instrumentów prawnych wobec rodziców w bardzo silnym konflikcie, co ostatecznie doprowadza w skrajnych wypadkach do alienacji rodzicielskiej czy porwań rodzicielskich.

Sędziowie z ogromną troską wysłuchują dzieci, często bardzo dojrzałe na swój wiek i wplątane w konflikt lojalnościowy, których jedynym marzeniem jest to, by rodzice przestali się kłócić. W takich sytuacjach zdajemy sobie sprawę, że system zawodzi - żadne orzeczenie nie poprawi sytuacji dziecka, będzie zaskarżane, nie będzie wykonywane, a za kilka miesięcy któryś z rodziców złoży kolejną sprawę o zmianę orzeczenia, i tak aż do pełnoletniości dziecka.

Pozostaje tylko pytanie: jaką cenę zapłaci dziecko w dorosłym życiu w związku z postawą swoich rodziców? Wydaje się, że w takich sytuacjach celowe byłoby ustawowe uregulowanie czasowego umieszczania małoletnich w specjalistycznych rodzinach zastępczych na czas terapii rodziców będących w silnym konflikcie oraz wypracowania zasad współpracy w zakresie wychowania i kontaktów. Celowe byłoby także wprowadzenie odpowiedzialności karnej z tytułu uporczywego nierealizowania orzeczeń w sprawach rodzinnych.

Często zarzewiem wszelkich konfliktów między rodzicami są sprawy majątkowe i kwestie wysokości alimentów na dzieci. Wydaje się, że tabele alimentacyjne wprowadzające jasne kryteria uzależnione od dochodu osoby zobowiązanej i wieku dziecka przyniosłyby lepszy efekt niż długotrwałe postępowania...."


Cały artykuł można przeczytać na stronie kwartalnika "Dziecko Krzywdzone"

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2020-11-27
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet