START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Zmiana w rozporządzeniu - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Szanowni Państwo, informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 1640 z dnia 24 września 2020 roku, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, z dnia 7 września 2020 roku, zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Rozporządzenie nowelizuje szereg przepisów odnoszących się do sposobu przydziału spraw m. in przepisy § 46, w którym przez dodanie ust. 3a przesadza się o tożsamości składu wyznaczonego do rozpoznania zażalenia na podstawie art. 3941a § 1 k.p.c. albo art. 3942 § 1 i 11 k.p.c. w danej sprawie, czy § 56, który dotyczy łączenia spraw opiekuńczych, jak też o charakterze technicznym, w tym § 96 w zakresie doręczania korespondencji przez komornika, czy § 113 w zakresie sposobu odbierania zeznań na piśmie.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 9 października 2020 r.

W załączeniu fragment uzasadnienia zmiany § 56:

"należy wskazać, że art. 47a § 1 u.s.p. wprowadza jako zasadę losowy przydział spraw, jednocześnie w § 4 pozwalając na odstąpienie od losowego przydziału na rzecz przydziału terytorialnego spraw opiekuńczych i nieletnich, lecz już nie na rzecz dowolnych zasad przydziału, jak w przypadku spraw wykonawczych. Dlatego należało odwołać się do możliwości łączenia spraw na podstawie art. 219 K.p.c.

W zakresie zaproponowanego brzmienia § 56:

- ust. 4 zapewnia zmianę sędziego prowadzącego już od 3 lat powiązane sprawy, przy czym oznacza to zmianę tylko w nowych sprawach, a nie w toku sprawy,

- ust. 5 umożliwia odstępstwo od zasady wykonywania przez sędziów swoich własnych orzeczeń na rzecz przydzielenia sprawy wykonawczej "starego" orzeczenia sędziemu prowadzącemu nową sprawę danej osoby,

- ust. 6 zapewnia przydział spraw powiązanych jednemu sędziemu w przypadku podziału referatu innego sędziego. W pierwszej kolejności podział obejmuje przydział dzielonych spraw - zarządzeniami przewodniczącego wydziału - sędziom, którzy mają w swoich referatach inne sprawy dotyczące danego małoletniego (nieletniego). Następnie należy w SLPS zaznaczyć sygnatury spraw do podziału tak, aby losowy podział referatu objął tylko po jednej sprawie dotyczącej danego małoletniego (nieletniego). Wreszcie przewodniczący wydziału przydziela pozostałe sprawy tym sędziom, którzy w poprzednim kroku wylosowali sprawę danego małoletniego (nieletniego).".

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2020-10-08
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet