START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Relacja z XXI Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

W dniach od 15 do 19 września 2019 roku odbył się w Zakopanem XXI Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, pod hasłem "Kryzys rodziny w XXI wieku".

Uroczystego otwarcia Kongresu dokonała Prezes Stowarzyszenia-sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu - Dorota Hildebrand-Mrowiec. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że sędziowie znajdują się obecnie w dużym zainteresowaniu społeczeństwa i mediów. Zaangażowanie w pracę zawodową - często kosztem życia rodzinnego - wynika z naszej odpowiedzialności za prowadzone sprawy, wymagające wielu przemyśleń, uwagi i częstych konsultacji z wieloma specjalistami. Radzimy sobie doskonale mimo niewystarczającego wsparcia organizacyjnego, braku szybkiego dostępu do specjalistów i trudności w szybkim wykonywaniu naszych orzeczeń, np. w sprawach leczenia psychiatrycznego nieletnich. Oczekujemy jednak większego wsparcia ze strony urzędów, osób, które są w stanie zmienić ten stan rzeczy i w tym zakresie musimy współdziałać ponad podziałami i różnicami poglądów.Uczestnicy Kongresu gromkimi brawami przywitali szacownych gości Kongresu: Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf oraz Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Dariusza Zawistowskiego.

Oprócz sędziów rodzinnych z całej Polski, uczestnikami Kongresu byli również: Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich Kamila Dałowska, Prezes Fundacji Court Watch Polska Bartosz Pilitowski, kuratorzy sądowi oraz zaproszeni prelegenci.

Obecni na Kongresie minutą ciszy uczcili pamięć członka Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, sędzi Sądu Rejonowego w Raciborzu w stanie spoczynku Stefanii Wolskiej, która planowała uczestniczyć również w tegorocznym Kongresie. Niestety zmarła nagle w dniu 8 września 2019 roku. Była osobą niezwykle otwartą, radosną, życzliwą i taką Ją zapamiętamy.Pierwszy dzień Kongresu był niezwykle pracowity. Obrady na prośbę uczestników znacznie wydłużono z uwagi na szeroki zakres omawianego materiału.

Prof. Henryk Haak - Sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu szczegółowo omówił zmiany procedury cywilnej wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1469). Zakres tej nowelizacji uniemożliwił omówienie wszystkich problemów, które przywołane zostały podczas dyskusji, toteż będziemy wracać do wprowadzonych zmian podczas przyszłych szkoleń.Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce otrzymali dodatkowo, w ramach materiałów kongresowych, przydatną w praktyce sądowej pozycję wydawnictwa C.H.Beck. - Komentarz do zmian - Kodeks Postępowania Cywilnego Stefana Jaworskiego.

Przed Kongresem wpłynęło szereg pytań dotyczących problemów orzeczniczych w sprawach rodzinnych i nieletnich, które zostały omówione przez Wiceprezesów Stowarzyszenia: sędzię Ewę Ważny z Sądu Okręgowego Gdańsku i sędzię Dorotę Trautman z Sądu Okręgowego w Warszawie. W nawiązaniu do ubiegłorocznego wykładu znaczna liczba pytań dotyczyła zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zagadnienia zostały zebrane i opracowane w formie praktycznej prezentacji, udostępnionej członkom Stowarzyszenia.

Zagadnienia dotyczące współpracy kuratorów z sędziami w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz problemy praktyczne związane z wykonywaniem orzeczeń omówił Aleksander Samek, Kierownik I Zespołu Kuratorów Sądowych Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej.Uroczysta kolacja była okazją do wspólnych rozmów, a także podziękowania za wieloletnią pracę zawodową członkom naszego Stowarzyszenia, sędziom: Ewie Litowińskiej, Danucie Wolskiej i Małgorzacie Marchaj, które przeszły w ostatnim roku w stan spoczynku.Podczas tego spotkania na ręce prezes Stowarzyszenia został wręczony złoty Medal Pamiątkowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, przyznany w dowód uznania za wieloletnią współpracę, polegającą na doskonaleniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych sędziów, integracji środowiska sędziowskiego oraz kształtowania postaw niezawisłości sędziowskiej.Kolejny dzień Kongresu rozpoczął się od szkolenia prowadzonego przez dr. hab. Przemysława Polańskiego z Wydawnictwa C.H.Beck, które dotyczyło wykorzystania nowości systemu Legalis w sprawach rodzinnych.Z dużym zaciekawieniem uczestnicy Kongresu zapoznali się z raportem z badania akt spraw związanych z orzekaniem w sprawach dotyczących umieszczenia w zakładach opiekuńczo - leczniczych, przygotowanym przez dr. Jerzego Słyka z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Omówiony temat pozwolił na ujednolicenie praktyki w zakresie umieszczania pacjentów w zakładach opiekuńczo leczniczych w ramach świadczenia zdrowotnego. Podczas dyskusji sędziowie podkreślili potrzebę wprowadzenia przepisów proceduralnych związanych z prowadzeniem tego typu spraw oraz zagwarantowaniem praw pacjenta.Silne emocje towarzyszyły uczestnikom Kongresu podczas oglądania niezwykle interesującego filmu Pawła Łozińskiego "Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham". Film z udziałem wybitnego lekarza psychiatry Bogdana de Barbaro pozwala prześledzić pracę psychoterapeuty, poznać intymne i skomplikowane relacje rodzinne, które dzięki profesjonalnej pomocy dają nadzieję na przyszłość, na przebaczenie i poprawę relacji. Film przydatny jest dla sędziów z perspektywy celowości kierowania stron na terapię w trakcie postępowania, a także orzekania o terapii w orzeczeniach kończących postępowanie.

Dopiero po przerwie kawowej, kiedy emocje nieco opadły, możliwe było kontynuowanie wykładów. Czas ten należał do znakomitego prof. Bogdana de Barbaro, który omówił różne perspektywy "Kryzysu rodziny w XXI wieku", po czym odpowiadał na liczne pytania uczestników Kongresu.

Trzeci dzień Kongresu rozpoczęła dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska, psycholog, terapeuta uzależnień, która podzieliła się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Szeroko i z różnych perspektyw omówiła przyczyny rozpadu związków, uwarunkowania mające wpływ na wybory kobiet w dzisiejszym świcie, starała się udzielić odpowiedzi na pytanie, jak długo istnieje szansa na odbudowanie relacji w związku, kiedy należy zaakceptować decyzję o rozwodzie, do kiedy kierować sprawę do mediacji.Uczestnicy Kongresu z niezwykłym zainteresowaniem wysłuchali wykładu dr hab. Katarzyny Kłosińskiej, językoznawcy z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczącej Rady Języka Polskiego "Język polski w sądzie - jak mówić i pisać poprawnie i zrozumiale". Słuchacze uzyskali praktyczne wskazówki a także otrzymali "ściągę" w formie syntetycznie opracowanej prezentacji. Dzięki uzyskanej wiedzy zaliczyli również bardzo skomplikowane dyktando.Wszystkim wykładom z dużą uwagą przysłuchiwał się sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie Arkadiusz Krupa, autor fanpage'a "Ślepym okiem Temidy", komentując je z humorem w formie rysunkowej.Poziom merytoryczny Kongresu oceniony został przez uczestników bardzo wysoko. Omówiono zmiany przepisów, liczne problemy orzecznicze, wymieniono się dobrymi praktykami w zakresie orzekania i prowadzenia spraw opiekuńczych i wykonawczych, przedstawiono problematykę z zakresu psychoterapii, psychologii oraz języka polskiego. Był czas na dyskusję i wnioski.

Na zakończenie obrad komisja wnioskowa zebrała wszelkie postulaty, które przybrały formę uchwały, dostępnej na naszej stronie internetowej.

Zarząd Stowarzyszenia planuje kolejny XXII Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce w okresie od 13 do 17 września 2020 roku, również w Hotelu Tatra w Zakopanem. Już teraz myślimy nad nowymi tematami oraz doborem prelegentów.

Ciesząc się na to spotkanie mówimy: Do zobaczenia!

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2020-02-08
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet