START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Uchwała z 15.02.2020 r. Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Sędziowie rodzinni negatywnie oceniają brak systemowych rozwiązań w zakresie opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Aktualne zabezpieczenie potrzeb w tym zakresie jest dramatyczne, zagraża dobru małoletnich, poczuciu bezpieczeństwa, zaburza ich rozwój i funkcjonowanie rodziny. Orzeczenia sądów rodzinnych nie są wykonywane między innymi z uwagi na brak lekarzy psychiatrów dziecięcych, niewystarczającą liczbę miejsc na specjalistycznych oddziałach w szpitalach psychiatrycznych czy brak odpowiednich placówek terapeutycznych.

Sędziowie obserwują rosnący problem dotyczący braku należytej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zarówno w toku spraw opiekuńczych, jak i prowadzonych w trybie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich widzimy konieczność zapewnienia opieki psychiatrycznej oraz odpowiedniego wsparcia psychologicznego, szczególnie w związku z rosnącą liczbą prób samobójczych i samobójstw oraz problemów związanych z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży.

Przypominamy, że kierowane wielokrotnie do władz publicznych uchwały podejmowane przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce dotyczące poruszanych problemów, nie doczekały się reakcji.

Sędziowie rodzinni po raz kolejny żądają podjęcia przez właściwe organy państwa natychmiastowych i skutecznych działań, gwarantujących realizację wyrażonego w art. 68 Konstytucji RP prawa obywateli do ochrony zdrowia.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2020-02-18
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet