START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Szanowni Państwo, informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 1818 z dnia 24 września 2019 r., opublikowana została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

Ustawa pozwala tworzyć centra usług społecznych na poziomie gminy w miejsce ośrodków pomocy społecznej lub kilku gmin i wówczas centrum takie będzie funkcjonowało obok istniejących w poszczególnych gminach ośrodków pomocy społecznej. Centra te mają świadczyć mieszkańcom usługi społeczne. Ustawa nowelizuje szereg ustaw, które są źródłem prawa również dla sędziów rodzinnych, w tym ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o pomocy społecznej, a także przepis art. 5792 § 1 pkt 1 k.p.c., któremu nadano brzmienie:

"1) opinii właściwego ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) - centrum usług społecznych, opinii właściwego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, informacji o dotychczasowym sprawowaniu funkcji przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz informacji z rejestru danych prowadzonego przez starostę na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;".

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


   Pobierz plik: USTAWA z dnia 24 września 2019 r., opublikowana została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2019-09-26
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet