START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Zmiana ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo, informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 2077 z dnia 31 października 2018 r., opublikowana została ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw. Owe inne zmieniane ustawy to: Kodeks karny, ustawa o Policji, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa, w zakresie zmian obejmujących zagadnienia będące przedmiotem rozstrzygnięć sędziów rodzinnych, wejdzie w życie w dniu 15 listopada 2018 r. Zmiany te mają zasadnicze znaczenie w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

We wprowadzonym art. 12 § 2 Kodeksu karnego przyjmuje się zasadę uznania kilku wykroczeń popełnionych przeciwko mieniu w określonych warunkach, za jedno przestępstwo, o ile łączna wartość mienia na to wskazuje.

Z kolei w przypadku czynów zabronionych przepołowionych, czyli opisanych w art. 119 § 1, art. 120 § 1, art. 122 § 1 i 2 i art. 124 § 1 Kodeksu wykroczeń, wprowadza się jako wartość graniczną przesądzającą o odpowiedzialności sprawcy czynu za przestępstwo, a nie za wykroczenie - kwotę 500 złotych.

Zmianie ulegają także m.in. przepisy art. 65, art. 77, art. 78 i art. 109 Kodeksu wykroczeń

W zakresie ustawy o Policji wprowadza się m.in. utworzenie rejestru wykroczeń.


   Pobierz plik: Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2018-11-09
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet