START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów

Szanowni Państwo, informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 536 z dnia 14 marca 2018 r., opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 15 marca 2018 r. Jednocześnie traci moc rozporządzenie z dnia 13 listopada 2013 r. o tym samym tytule.

Rozporządzenie co do zasady obniża stawkę wynagrodzenia dla kuratora ustanowionego w sprawie cywilnej. Warto odnotować, że jak i w rozporządzeniu z 2013 r., następuje w nim odwołanie do przepisów dotyczących opłat za czynności adwokatów lub radców prawnych. Na chwilę bieżącą regulacje te stanowią - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800, z 2016 r. poz. 1668 oraz z 2017 r. poz. 1797) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 265).

Rozporządzenie pozostaje w bezpośrednim związku z wejściem w życie w dniu 15 marca 2018 r., ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która opublikowana została w Dz. U. z 2018 r. poz. 398. Ustawą tą dokonano również nowelizacji szeregu innych ustaw, w tym ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, która obejmuje m.in. art. 69, 133,146, 603 i inne.


   Pobierz plik:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej
USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2018-03-15
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet