START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Stanowisko nr 9/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. apelu do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta

W dniu 20 lipca 2017 r. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęło stanowisko nr 9/2017 dot. apelu do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta wobec ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym.

Wyrażono w nim nadzieję, że Pan Prezydent stanie po stronie prawa i demokracji. Stwierdzono w nim m.in. także, że ustawy te zawierają przepisy sprzeczne z Konstytucją RP, naruszają zasadę trójpodziału władzy, godzą w niezależność sądów i niezawisłość sędziowską, prowadzą do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Pozbawiają one obywateli prawa do sądu w rozumieniu art. 45 Konstytucji RP oraz art. 6 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Podkreślono, że zmiany przewidziane w tych ustawach w żaden sposób nie usprawnią wymiaru sprawiedliwości, ale podporządkują sądownictwo władzy wykonawczej. W rękach Pana Prezydenta spoczywa los naszej Ojczyzny. Bez niezależnych sądów i niezawisłych sędziów nie będziemy demokratycznym państwem prawnym.

Pełna treść stanowiska:

Stanowisko nr 9/2017
Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych
dot. apelu do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta
wobec ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa,
o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym


Zwracamy się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o skorzystanie z prawa weta wobec ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym.

Ustawy te zawierają przepisy sprzeczne z Konstytucją RP, naruszają zasadę trójpodziału władzy, godzą w niezależność sądów i niezawisłość sędziowską, prowadzą do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Pozbawiają one obywateli prawa do sądu w rozumieniu art. 45 Konstytucji RP oraz art. 6 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

Zmiany przewidziane w tych ustawach w żaden sposób nie usprawnią wymiaru sprawiedliwości, ale podporządkują sądownictwo władzy wykonawczej. W rękach Pana Prezydenta spoczywa los naszej Ojczyzny. Bez niezależnych sądów i niezawisłych sędziów nie będziemy demokratycznym państwem prawnym. Liczymy, że Pan Prezydent stanie po stronie prawa i demokracji.

Przewodniczący Porozumienia r.pr. Maciej Bobrowicz
Sekretarz Porozumienia dr Paweł Skuczyński


* * *

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Powstało 24 września 2015 roku. Zrzesza przedstawicieli samorządów radców prawnych i adwokatów, stowarzyszeń prawniczych i innych organizacji zrzeszających asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz innych zawodów i środowisk prawniczych dokonali uroczystego podpisania deklaracji oraz regulaminu "Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych".

Sygnatariusze Porozumienia to:

Krajowa Izba Radców Prawnych - obecnie przewodniczy Porozumieniu,
Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
Krajowa Rada Komornicza
Krajowa Rada Kuratorów
Krajowa Rada Notarialna
Naczelna Rada Adwokacka
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw
Polski Związek Pracodawców Prawniczych
Stowarzyszenie Notariuszy RP
Stowarzyszenie Prokuratorów RP
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce
Stowarzyszenie Sędziów THEMIS
Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych
Związek Zawodowy Prokuratorów oraz Pracowników Prokuratury RP

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2017-07-23
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet