START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wzięli udział w seminarium naukowym poświęconym problematyce wykonywania nadzorów kuratorskich w sprawach opiekuńczych i współpracy służb społecznych w tym zakresie

W dniu 1 grudnia 2016 roku w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie odbyło się seminarium naukowe poświecone problematyce wykonywania nadzorów kuratorskich w sprawach opiekuńczych i współpracy służb społecznych w tym zakresie. Podczas seminarium został przedstawiony raport kuratora specjalisty ds. rodzinnych Aliny Prusinowskiej-Marek na temat "Skuteczność i celowość prowadzenia długoletnich (trwających od co najmniej 3 lat) nadzorów wykonywanych przez kuratorską służbę sądową w sprawach małoletnich -raport z badań aktowych" oraz przedstawiony został referat przez wiceprezeskę naszego Stowarzyszenia dr Magdalenę Arczewską na temat "Współpraca służb społecznych na rzecz dobra dziecka w perspektywie kuratorów rodzinnych".

W seminarium brała udział również Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce Dorota Hildebrand-Mrowiec - Sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu oraz członek Stowarzyszenia Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Dorota Trautman.


fot. Paweł Ostaszewski


Prezes Stowarzyszenia w swoim wystąpieniu podkreśliła, że efekt pracy sędziego rodzinnego zależy od dobrej współpracy z kuratorem rodzinnym oraz, że nadmierne obciążenie sędziów i kuratorów powoduje, że nie są w stanie sprostać stawianym im wymaganiom. Postępowanie wykonawcze jest bardzo ważne w pracy sędziego rodzinnego i kuratora, i często bardziej pracochłonne oraz wymagające większego zaangażowania, niż poprzedzające go postępowanie. Sędziowie i kuratorzy są rozliczani ze swojej pracy, statystyki jednak nie ujmują tych sprawa w sposób adekwatny w stosunku do ich ważności. Bardzo istotne jest więc, aby postulaty od dawna zgłaszane przez Sędziów rodzinnych, dotyczące właściwego uwzględniania w statystyce posiedzeń wykonawczych oraz kompleksowego uregulowania w kodeksie postępowania cywilnego- postępowania wykonawczego, został w końcu zrealizowany.

Na seminarium był obecny Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Henryk Pawlaczyk. Prezes Stowarzyszenia zadeklarowała współpracę z Krajową Radą Kuratorów we wszelkich obszarach tego wymagających.


fot. Paweł Ostaszewski


Bardzo zachęcamy Państwa do zapoznania się, ze sporządzonym raportem oraz innymi raportami znajdującymi się na stronie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, dotyczącymi sądownictwa rodzinnego.


fot. Paweł Ostaszewski


Przydatne linki

Skuteczność i celowość prowadzenia długoletnich (trwających od co najmniej 3 lat) nadzorów wykonywanych przez kuratorską służbę sądową w sprawach małoletnich - raport z badań aktowych - Alina Prusinowska-Marek

Sędziowska ocena efektywności stosowania przepisów dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem (art. 59815 - 59820 k.p.c.) w świetle wyników badania ankietowego - prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

Ustalenie ojcostwa przez sąd z rozstrzygnięciem o władzy rodzicielskiej ojca (Raport z badania orzecznictwa) - prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

Wybrane zagadnienia orzekania o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej - dr Maciej Domański

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2016-12-02
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet