START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w seminarium dotyczącym społecznych i prawnych aspektów zjawiska tzw. porwań rodzicielskich

W dniu 15 listopada 2016 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się seminarium dotyczące społecznych i prawnych aspektów zjawisk tzw. porwań rodzicielskich. W seminarium brali udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, stowarzyszeń sędziowskich, kuratorskich, mediatorzy, przedstawiciele nauki oraz organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce reprezentowały Prezes Dorota Hildebrand-Mrowiec - Sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu, wiceprezes Ewa Ważny Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz członek Stowarzyszenia, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Dorota Trautman.


fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP (Kancelaria Prezydenta)


Podczas seminarium podkreślono, że sprawy rodzinne są bardzo trudne, zwłaszcza sprawy rodziców będących w konflikcie. Przypadki te nagłaśnianie są przez media i wywołują dużo emocji. Rodzice pozbawieni kontaktu z dzieckiem proszą różne instytucje o interwencję, gdyż sądy nie zawsze w oparciu o obowiązujące przepisy prawne są w stanie udzielić skutecznej pomocy. Problemy dotyczą szczególnie realizacji kontaktów lub powrotu dziecka, które zostało uprowadzone w świetle Konwencji z 1980 roku dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Wiceminister Michał Wójcik przedstawił propozycję wyspecjalizowania sędziów i prokuratorów oraz przekazania spraw dotyczących wydania dziecka do wyodrębnionych sądów. Podnieść należy, że jest to zgodne z postulatami Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, które zostały ujęte w uchwale tegorocznego Kongresu.

Sędziowie i kuratorzy obecni na seminarium podkreślili, że często nie mają skutecznych narzędzi prawnych w zakresie wykonania orzeczeń sądu. Skuteczność byłaby większa jeżeli osoby świadomie łamiące prawo, bezprawnie uprowadzające i zatrzymujące dziecko byłyby zagrożone sankcją karną. Zaproponowano zmiany w zakresie treści art. 211 Kodeksu karnego lub jego wykładni albowiem obecnie rodzic, któremu przysługuje władza rodzicielska, nie może być sprawcą tego przestępstwa.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2016-11-25
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet