START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1271 opublikowano ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Zmiana w zakresie dotyczącym k.r. i o. obejmuje jedynie nowelizację art. 184 przez dodanie § 3 w brzmieniu: "Nie ustanawia się kuratora dla ochrony praw osoby, jeżeli istnieją przesłanki uznania jej za zmarłą". Ustawa wejdzie w życie z dniem 17 września 2016 r.

Jednocześnie pragniemy wskazać na dwa istotne wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień będących przedmiotem orzekania sędziów rodzinnych. Oba opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 16 sierpnia 2016 r., poz. 1245 oraz 1246.

Pierwszy z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt K 31/15 rozstrzyga zagadnienie uprawnień osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w związku z możliwością umieszczenia jej w domu pomocy społecznej bez zgody i weryfikacji takiego orzeczenia na jej korzyść, orzekając o niekonstytucyjności obowiązujących regulacji.

Drugi z dnia 29 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 24/15 dotyczy uznania przez Trybunał za zgodne z Konstytucją rozwiązanie przyjęte w art. 30 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w jakim nie uznaje pokrzywdzonego za stronę postępowania w sprawie nieletniego.


   Pobierz plik:
Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt K 31/15
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 24/15

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2016-08-23
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet