START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Alimenty - proponowane zmiany i modyfikacje prawne

W dniu 8 lipca 2016 roku w Sejmie RP odbyło się wysłuchanie publiczne "Alimenty - proponowane zmiany i modyfikacje prawne". Przedmiotem dyskusji były dwa rozwiązania w zakresie obowiązku alimentacyjnego -tabela alimentacyjna oraz rejestr uporczywych dłużników alimentacyjnych.

Na debatę zaproszeni zostali przedstawiciele Sejmu, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, stowarzyszeń i Ministerstwa Sprawiedliwości.Stanowisko Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych w zakresie potrzeby wprowadzenia tabeli alimentacyjnej przedstawiła Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce Ewa Ważny. Stwierdziła, że spór w zakresie wysokości świadczenia alimentacyjnego bardzo często przekłada się na relacje między rodzicami i dziećmi oraz generuje dalsze spory w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów.

Skonfliktowani rodzice nie są w stanie zgodnie uczestniczyć w procesie wychowania dziecka, co jest sprzeczne z jego dobrem.

Powszechna dostępność i znajomość kryteriów zasądzania alimentów w formie tabeli powinna znacząco wpłynąć na zmniejszenie ilości spraw o alimenty składanych do sądów. W wielu wypadkach osoby mające stałe źródła utrzymania będą zainteresowane dobrowolnie łożyć alimenty ustalone w tabeli aby uniknąć ewentualnych kosztów procesu. Jasne kryteria ustalania wysokości alimentów powinny wpłynąć na większą liczbę ugód zawieranych przed mediatorami. Pani sędzia przedstawiła proponowane etapy takiego postępowania oraz zalety takiego systemu. Podkreśliła, że niezbędna jest spokojna i wnikliwa analiza wszelkich zmian przepisów w tym zakresie oraz bardzo staranne ustalenie wartości tabeli w oparciu o dane statystyczne i konsultacje z ekspertami. Ustalone w tabeli parametry muszą uwzględniać interes wszystkich stron postępowania i podlegać okresowej analizie.Adwokat Magdalena Trzebicka z LL.M. Berlin przedstawiła zasady obowiązywania tabel alimentacyjnych w Niemczech.

W debacie na temat rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych udział wzięli : Robert Damski-członek Krajowej Rady Komorniczej, sędzia Hanna Kaflak-Januszko ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", Joanna Łukaszewicz ze Stowarzyszenia "Dla Naszych Dzieci", Rafał Łyszczak - wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej oraz Sławomir Grzelczak - Prezes Zarządu BIG Monitor SA.

Propozycja utworzenia rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych (RUDA) została pozytywnie zaopiniowana przez Rzecznika Praw Dziecka i Zespół Ekspertów do Spraw Alimentów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.


   Pobierz plik: Prezentacja

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2016-08-16
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet