START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Program Walnego Zjazdu SSSR

Na podstawie § 25 Statutu, Zarząd Główny Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zjazdu w dniu 16 września 2013r w Domu Wypoczynkowym " Rzemieślnik" w Zakopanem ul. Makuszyńskiego 12.

Zgodnie z §24 Statutu Zwyczajny Walny Zjazd odbędzie się:
w pierwszym terminie o godz. 11.00 przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania( zwyczajnych i honorowych),
w drugim terminie o godz. 11.30 bez względu na liczbę obecnych program Zwyczajnego Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce
 1. Uroczyste rozpoczęcie Zwyczajnego Walnego Zjazdu.-Prezes ustępującego Zarządu
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zjazdu.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Głównego - sędziego Ewy Waszkiewicz z działalności Stowarzyszenia i fundacji Veillard-Cybulskich.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - sędziego Piotra Kuli z działalności Komisji.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego - sędziego Tadeusza Szewioły z działalności Sądu w czasie kadencji.
 7. Wybór komisji uchwał i wniosków
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia przyjęcia sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  2. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 9. Wybory:
  1. członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
  2. członków Komisji Rewizyjnej,
  3. członków Sądu Koleżeńskiego,
 10. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 11. Zatwierdzenie wytycznych preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych.
 12. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia.
 13. Uchwalanie wysokości składek członkowskich w Stowarzyszeniu
 14. Przedstawianie projektów i podjęcie uchwał na wniosek Komisji Wnioskowej i Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zjazdu Stowarzyszenia.


Ewa Waszkiewicz (Prezes ZG SSSR)
dodano: 2013-09-18
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet