START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Okrągły stół na temat pieczy zastępczej

Dnia 2 grudnia 2015 roku w Instytucie Spraw Publicznych odbyło się spotkanie Deinstytucjonalizacja Pieczy Zastępczej, w którym wzięła udział dr Magdalena Arczewska, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych.

Celem spotkania była dyskusja na temat kwestii związanych z aktualnym stanem systemu pieczy zastępczej w Polsce oraz oceną procesu deinstytucjonalizacji. Dyskusja ta miała w założeniach rozpocząć dyskusję na temat kształtu i zakresu potrzebnych zmian w praktyce umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, umożliwiania ich powrotu do rodziny biologicznej, a także wsparcia rodzin zastępczych w realizowaniu swoich zadań. Dyskusja poświęcona była omówieniu wniosków z badania pilotażowego przeprowadzonego przez Obserwatorium Równości Płci ISP, w wyniku którego sformułowano trzy cele:
  1. Dobrą prewencję, która ograniczy liczbę dzieci w pieczy zastępczej;
  2. Zachowanie tymczasowego charakteru pieczy zastępczej poprzez nastawienie na powrót dziecka do rodziny biologicznej albo umożliwienie sprawnej adopcji;
  3. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz rozwój wsparcia finansowego i specjalistycznego, które zwiększy liczbę rodzin zastępczych.
W spotkaniu udział wzięli eksperci, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, reprezentanci organizacji pozarządowych.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2015-12-07
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet