START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Metryka - ogólnopolskie czasopismo prawnicze poświęcone prawu osobowemu i rejestracji stanu cywilnego

Wydawana od 2011 r., jest cenionym naukowym czasopismem prawniczym punktowanym m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo Metryka wydawane jest jako półrocznik. Średnio objętość numeru wynosi ponad 220 stron.

W skład Zespołu Redakcyjnego wchodzą zarówno pracownicy naukowi z 9 ośrodków akademickich w Polsce jak i praktycy zajmujący się rejestracją stanu cywilnego, natomiast Radę Naukową stanowi międzynarodowa grupa naukowców/specjalistów z dziedziny prawa o aktach stanu cywilnego, prawa cywilnego i administracyjnego.

W każdym numerze znajdują się m.in.:
  • artykuły naukowe, zakresu nowego prawa o aktach stanu cywilnego, prawa rodzinnego, cywilnego osobowego, międzynarodowego prywatnego, postępowania cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o cudzoziemcach czy o obywatelstwie polskim.
  • komunikaty,
  • przegląd orzecznictwa (SN, NSA, WSA, oraz trybunałów międzynarodowych),
  • porady praktyczne,
  • przegląd i omówienie zmian w prawie,
  • przegląd literatury.
Jako czasopismo specjalistyczne, z uwagi na walory naukowe i praktyczne, kierowane jest przede wszystkim do sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, kierowników USC, pracowników urzędów stanu cywilnego, adwokatów, radców prawnych i pracowników naukowych. Koszt prenumeraty rocznej Metryki wraz z kosztami przesyłki wynosi razem 118 zł.

Zachęcamy do złożenia zamówienia prenumeraty naszego czasopisma. Znajdujemy się m.in. w katalogu czasopism Centrum Zakupów dla Sądownictwa. Ponadto zamówienia można składać drogą elektroniczną wypełniając formularz zamówienia na stronie internetowej: www.metryka.info w zakładce Zamówienia lub pocztą tradycyjną na adres:
Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina, ul. Jacka Woronieckiego 7/32, 20-492 Lublin.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej www.metryka.info lub telefonicznie pod numerami: 501-426-908 lub 663-421-088.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2015-11-24
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet