START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Zmiana ustawy: Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 18 września 2015r. w Dzienniku Ustaw poz. 1418, opublikowana została ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.  

Ustawa powołuje do istnienia opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów działające w sądach okręgowych, w miejsce rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. Intencją projektodawców było m.in. uczynienie niewątpliwym uprawnienia sądu do dopuszczania dowodów z opinii tego rodzaju zespołu w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Kompetencje zespołu określa art. 1 ust. 1 i 2 ustawy, konsekwencją czego stała się zmiana ustawy Kodeks postępowania cywilnego przez dodanie w nim art. 2901k.p.c. który wyposaża sąd we wskazany wyżej instrument ( art. 19 ustawy).

Porządkowych zmian dokonano też w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z uwagi na zniesienie rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych ( art. 21 ustawy).

Ustawa wprowadza także zmianę w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przez włączenie do wydatków zryczałtowanych kosztów tego rodzaju opinii ( art. 24 ustawy).

Ustawa w zakresie opisanym, wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2016r.

Poniżej tekst ustawy do pobrania.


   Pobierz plik: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2015-10-10
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet