START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Zmiana ustawy: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 18 sierpnia 2015r. w Dzienniku Ustaw poz. 1199, opublikowana została ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy -Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst w załączeniu).

   Intencją projektodawców była likwidacja tzw. podziemia adopcyjnego. Wydaje się jednak, że niemal zupełny brak reakcji na szereg krytycznych uwag, co do kształtu projektu, kierowanych pod adresem jego autorów, zaowocował prawem, które w istocie nie doprowadzi do osiągnięcia tego słusznego założenia. Pierwszeństwo wskazania krewnych, niezdefiniowanych przez ustawodawcę, nie zamyka drogi do adopcji przez osoby trzecie, te jednak będą poddane wnikliwej kontroli ośrodków adopcyjnych. Wprowadzenie swoistego wymuszania na wskazanym krewnym czy małżonku, złożenia wniosku o przysposobienie w terminie nie dłuższym niż 14 dni, który to termin, wyznacza sąd, w praktyce nie zamyka drogi do ponownego wskazania w przyszłości, toteż nie będzie oddziaływało dyscyplinująco. Niewątpliwie nowelizacja umacnia pozycję ośrodków adopcyjnych, to jednak wciąż sąd orzeka o przysposobieniu, niezależnie od charakteru oceny kandydata na przysposabiającego dokonywanej przez ośrodek.
  
   Zmiana w Kodeksie postępowania cywilnego, wprowadzająca konieczność uzyskania opinii, która opisuje relacje konkretnego wnioskodawcy w stosunku do konkretnego małoletniego jest z kolei ze wszech miar pożądana. W aktualnym stanie prawnym sądy niekiedy poprzestawały na dopuszczaniu jedynie opinii kwalifikacyjnej, nie uwzględniającej już relacji przysposabiającego z małoletnim, którego chciał przysposobić.
  
   Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, to jest 18 września 2015r.


   Pobierz pliki: USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2015-08-24
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet